دات نت نیوک
X
GO

آرشیوها

برچسب‌ها

ARB Backing Gas Basic Electrode Code CTOD Design Factor EBW Engineering Design FCAW FRW FSW GMAW GTAW Hardness Test HAZ HIC HSE Hyperbaric Lack of Fusion LBW LOF LOP MAG MIG MMA MPW MT Porosity Post-Heat Preheat Pre-Heat PT Purging PWHT RBI Regulation Safety Factor SAW SMAW Standard TIG Tungsten Inclusion Ultrasonic Undercut Underwater Welding USW Weld Repair آزمون اجزای اتصال جوشی استاندارد اعوجاج الکترود دستی الکترود قلیایی الکترون بیم اولین دستگاه جوشکاری ایالات متحده ایمنی بازرسی براساس ریسک بازرسی چشمی بازی بریدگی کناره جوش پالس مغناطیس پس گرم پوشش الکترود پیش گرم پیشگرم تاریخچه جوشکاری تخلخل ترک انجمادی ترک تاخیری ترک سرد ترک گرم ترک هیدروژنی تزریق گاز تعمیر جوش جابجایی نوک ترک جوش آرگون جوشکاری جوشکاری CO2 جوشکاری اصطکاکی جوشکاری ترمیت جوشکاری زیر آب جوشکاری زیرآب جوشکاری زیرپودری جوشکاری فراصوتی خشک ذرات مغناطیس ذوب ناقص زاویه جوشکاری سختی سختی سنجی سلامت سیم جوش سیم مصرفی توپودری شرکت های تامین کننده جوشکاری شغل جوشکاری ضایعات لحیم کاری ضربب طراحی ضریب اطمینان طراحی مهندسی عملیات حرارتی عملیات حرارتی پس از جوشکاری عیوب جوش لنز خودکار لیزر ماسک جوشکاری ماکروسکوپی مایعات نافذ محیط زیست مرطوب مقررات منطقه متاثر از حرارت موقعیت های جوشکاری لوله میکروسکوپی ناخالصی تنگستن نظامنامه نفوذ ناقص نورد تجمعی کلاه جوشکاری یادگیری اولین فرایند جوشکاری

ولدیکا

rss

مرجع دانش جوشکاری


بررسی کلاه جوشکاری با لنز خود تیره شونده و راهنمای خرید آن
این متن به بررسی کلاه جوشکاری با لنز خود تیره شونده (Auto Darkening Welding Helmet) و راهنمای خرید آن می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. بطور نمونه کلاه جوشکاری چیست؟ ویژگی های آن کدامند؟ لنز خودتیره شونده چیست؟ مطرح ترین کلاه های روز دنیا کدامند؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از کلاه های جوشکاری و لنزهای خود تیره شونده به دست خواهید آورد.
خرید اولین دستگاه جوشکاری
این متن به معرفی چگونگی انتخاب اولین دستگاه جوشکاری می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. بطور مثال، به عنوان اولین فرایند جوشکاری، کدام فرایند جهت یادگیری توصیه می شود؟ در خرید اولین دستگاه جوشکاری چه نکاتی را می بایست مورد توجه قرار داد؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از چگونگی انتخاب اولین دستگاه جوشکاری به دست خواهید آورد.
چهار شرکت برتر تامین کننده جوشکاری در ایالات متحده
این متن به معرفی چهار شرکت برتر تامین کننده جوشکاری در ایالات متحده می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه شرکت های مطرح در بخش تامین جوشکاری، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر خدمات مربوطه در ایالات متحده کدامند؟ کدام یک از این موسسات دارای سابقه و اعتبار بیشتری می باشند؟ گستره محصولات تولیدی آنها کدامند؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از تامین کنندگان برتر جوشکاری در ایالات متحده به دست خواهید آورد
ضربب طراحی و ضریب اطمینان
این متن به تشریح ضربب طراحی (Design Factor) و ضریب اطمینان (Safety Factor) می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه ضریب طراحی چیست؟ ضریب اطمینان چیست؟ این دو ضریب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ دلایل اعمال این ضرایب کدامند؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از ضریب طراحی و ضریب اطمینان به دست خواهید آورد.
نورد تجمعی یا اتصال نوردی انباشتی - ARB
این متن به تشریح فرایند نورد تجمعی یا اتصال نوردی انباشتی (Accumulative Roll Bonding - ARB) می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه فرایند نورد تجمعی (ARB) چیست؟ روش انجام آن چگونه است؟ ورق حاصل شده دارای چه مشخصاتی است؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از فرایند نورد تجمعی (ARB) به دست خواهید آورد.
دلایل رخداد عیب تخلخل در جوش و روش هاي پیشگیری از آن
این متن به تشریح ملاحظاتی در خصوص دلایل رخداد عیب تخلخل در جوشکاری (Weld Porosity) و روش هاي پیشگیری از آن می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه تخلخل (Porosity) چیست؟ دلایل رخداد آن کدامند؟ چگونه می توان از بروز آن جلوگیری نمود؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از مبحث عیوب جوشکاری و روش هاي پیشگیری از آنها به دست خواهید آورد.
راه هایی براي اجتناب از عیب ذوب ناقص
این متن به تشریح برخی از روش های موثر جهت اجتناب از عیب ذوب ناقص (Lack of Fusion - LOF) می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه عیب ذوب ناقص (LOF) چیست؟ دلایل رخداد آن کدامند؟ با چه روش هایی می توان از رخداد آن پیش گیری نمود؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از عیب ذوب ناقص (LOF) و روش های موثر اجتناب از آن به دست خواهید آورد.
مراجع طراحی : مقررات، نظامنامه و استاندرد
این متن به تشریح مقررات، نظامنامه و استاندرد که از جمله مهمترین مراجع طراحی هستند، می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه مقررات (Regulation) چیست؟ نظامنامه (Code) کدام است؟ استاندارد (Standard) چیست؟ این مراجع و مدارک چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از فرایند طراحی مهندسی به دست خواهید آورد.
فرایند طراحی مهندسی
این متن به تشریح فرایند طراحی مهندسی (Engineering Design) می پردازد و سعی دارد تا به برخی از سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان نمونه طراحی چیست؟ طراح کیست؟ چه وظایفی برعهده دارد؟ مستندسازی چیست؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از فرایند طراحی مهندسی به دست خواهید آورد.
آزمون های میکروسکوپی و ماکروسکوپی سختی
این متن به تشریح آزمون های میکروسکپی و ماکروسکپی سختی می پردازد. به عنوان نمونه سختی (Hardness) چیست؟ روش های میکروسکوپی اندازه گیری سختی کدامند؟ روش های میکروسکوپی اندازه گیری سختی کدامند؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از آزمون های میکروسکوپی و ماکروسکوپی سختی جوش به دست خواهید آورد.