دات نت نیوک
X
GO
آماده ثبت نام رایگان
ACEC300 - 961110

مقدمه ای بر طراحی مهندسی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر طراحی مهندسی (Fundamentals of Engineering Design)" بوده و س...

آماده ثبت نام رایگان
RECC010 - 961110

آشنایی با فرایندهای جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه ای در زمینه "آشنایی با فرایندهای جوشکاری (Introduction to Welding Processes)" بود...

آماده ثبت نام رایگان
ACEC301 - 961110

آشنایی با طراحی جوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با طراحی جوش (Introduction to Weld Design)" بوده و سعی دارد تا ب...

آماده ثبت نام رایگان
IMGC010 - 961110

روش های تحلیل مهندسی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "روش های تحلیل مهندسی (Engineering Analysis Methods)" بوده و به منظور آش...

رایگان
INDMATH01_090_6713887

تاثیر و چالش های فناوری های نوین در شخصی سازی و بهبود کیفیت آموزش های مجازی

با ورود سیستم های الکترونیکی و حذف کاغذ، سامانه های مجازی و الکترونیک روز به روز اهمیت بیشتری می یابند. در این مقاله به ...

رایگان
AIHE08_376_6713697

آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری: ضرورت ها، چالش ها و راهکارها

آموزش الکترونیکی یکی از تکنولوژی هایی است که یادگیری را به کمک نرم افزار های کاربردی و محیط آموزش مجازی راحت تر ساخته اس...

رایگان
AIHE08_379_6713685

واکاوی امنیت در آموزش الکترونیکی و ارائه مکانیسم هایی جهت بهبود آن

آموزش الکترونیکی یکی از تکنولوژی هایی است که یادگیری را به کمک نرم افزار های کاربردی و محیط آموزش مجازی راحت تر ساخته اس...

رایگان
CCITC01_041_6713679

بررسی روش های آموزش الکترونیک در دانشگاه های ایران و چالش ها و راه کارهای آن

آموزش الکترونیک نوعی از آموزش است که در آن آموزش دهنده و آموزش گیرنده، به کمک ابزارهایی که فناوری در اختیار آنها گذارده ...

رایگان
IAUFASA02_041_6713328

استفاده از رایانش ابری در آموزش از طریق موبایل

آموزش از طریق موبایل بر اساس یادگیری الکترونیکی و جابه جایی کاربر می باشد، برای مقابله با نقاط ضعف این روش آموزشی هزینه ...

رایگان
SENACONF01_009_6712286

عصر الکترونیک، معلم و یادگیری الکترونیکی

امروزه ورود انسان به هزاره سوم میلادی، این امکان را فراهم آورده که قرن بیست و یکم را عصر دانش می نامند. بطور طبیعی فرآین...

رایگان
SENACONF01_446_6712261

اجزاء و ویژگی های آموزش الکترونیکی سیار از طریق تلفن همراه

آموزش از طریق موبایل به عنوان ابزار الکترونیکی سیار امکان دسترسی از همه جا و در هر زمان به مطالب آموزشی را برای یادگیرند...

رایگان
CSCC01_027_6712089

کاربرد رایانش ابری در سیستم آموزشی

امروزه آموزش جزئی مهم برای انتقال دانش و تجربیات محسوب می شود. با توجه به پیشرفت های گسترده در علوم مختلف روش های س...

رایگان
AEBSCONF02_192_6712074

بررسی نقش محاسبات ابری بر آموزش از راه دور

آموزش از راه دور زائیده چرخه تحولات سریع و رو به گسترش فناوری های نو است. فناوری اطلاعات در واقع نمود قدرت فنآورانه ...

رایگان
ICMM02_351_6711271

تاثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری در سازمان

مقوله یادگیری که با سرنوشت آدمی آمیخته است، ریشه ای دیرینه ای دارد. انسان از تولد تا واپسین لحظات مرگ از آموختن دست...

رایگان
ICMM02_372_6711267

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی از دیدگاه ذی نفعان دانشگاه تهران در سال تحصیلی...

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در بین ذی نفعان دانشگاه تهران می باشد. روش پژوهش حاضر پی...

رایگان
ICMM02_716_6711217

چالش های پیاده سازی آموزش الکترونیکی در کشور های در حال توسعه

با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز به استفاده از این پیشرفت در بهبود آموزش رشته های آموزش الکترونیکی ب...