دات نت نیوک
X
GO

چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران

چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران برگزار می شود ...

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می شود ...

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری ، عمران و هنر دانش بنیان

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری ، عمران و هنر دانش بنیان برگزار می شود ...

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت - تاریخ برگزاری همایش : 1398/10/25 - مهلت ارسال مقالات : 1398/08/30 ...

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی برگزار می شود ...

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکاترونیک و سیستم های حرارتی و برودتی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکاترونیک و سیستم های حرارتی و برودتی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ در شهر تهران - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود ...

همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق

همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در شهر دزفول برگزار می شود ...

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه الزهرا (س) در شهر تهران برگزار می شود ...

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران برگزار می شود ...

همایش ملی مهندسی عمران، معماری و شهر سازی پایدار

همایش ملی مهندسی عمران، معماری و شهر سازی پایدار - تاریخ برگزاری همایش : 1398/06/21 ...

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها برگزار می شود ...

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و نفت

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و نفت برگزار می شود ...