X
GO

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و عمران

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و عمران برگزار می شود ...

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ 1398/12/10 می شود ...

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ 1397/10/19 برگزار شد ...

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و مطالعات شهری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و مطالعات شهری در تاریخ 1398/09/30 برگزار شد ...

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران در تاریخ 1395/10/22 برگزار شد ...

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در شهر دزفول برگزار می شود ...

کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ 1398/08/02برگزار شد ...

هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ 1396/11/24 برگزار شد ...

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ 1397/12/22 برگزار شد ...

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ 1395/12/06 برگزار شد ...

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری ...

دوره آموزشی ایمنی برق

دوره آموزشی ایمنی برق در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز آموزشی بازرگانی استان گلستان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی در شهر گرگاناستان گلستان برگزار می شود ...