دات نت نیوک
X
GO

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود ...

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس - انجمن مدیریت و مهندسی، توسعه فناوری در شهر تهران برگزار می شود ...

سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱ برگزار می گردد ...

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک برگزار می شود ...

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران برگزار می شود ...

همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار می شود ...

کنفرانس توسعه فناوری در مکانیک و هوافضا

کنفرانس توسعه فناوری در مکانیک و هوافضا |  Technology Development Conference in Mechanics and Aerospaceبرگزار می شود ...

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر برگزار می شود ...

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مکانیک و هوافضا

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس - انجمن مدیریت و مهندسی، توسعه فناوری در شهر تهران برگزار می شود ...

فراخوان مقاله کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی

کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی برگزار می شود. از پژوهشگران گرامی در این زمینه درعوت به ارسال مقاله می گردد ...

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش برگزار می شود ...

دومین کنفرانس بین المللی ارزیابی و پژوهش های نوین درآموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی

دومین کنفرانس بین المللی ارزیابی و پژوهش های نوین درآموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی برگزار می شود ...