دات نت نیوک
X
GO

مواد پایه و مصرفی جوشکاری

این قسمت به معرفی شرکت های تامین کننده مواد پایه (Base Metals)، مواد مصرفی (Consumables) و مواد پرکننده (Filler Metals) مرتبط با جوشکاری و بازرسی اختصاص دارد. شرکت هایی که مواد تولیدی آنها به نحوی در ایجاد و بازرسی اتصالات و سازه های جوشکاری شده، لحیم کاری شده و پیچ و پرچ شده به کار برده می شوند. به عنوان نمونه می توان به مواد پایه شامل انواع ورق و مقاطع فلزی، مواد مصرفی و پرکننده جوشکاری مانند الکترود، سیم جوش، پودر جوش و گاز محافظ و نیز مواد مصرفی مربوط به آزمون های غیرمخرب (NDT) اشاره نمود.

 

فهرست شرکت ها

برخی از مهمترین شرکت های فعال در عرصه " مواد پایه و مصرفی " صنعت جوشکاری عبارتند از :

 • آذرجوش
 • الکترود اعتماد
 • الکترود پارس
 • الکترود رضا
 • الکترود یزد
 • بیژن سیم
 • تیک تاک
 • جوشیران
 • صنايع مفتولی زنجان
 • صنعتی آما
 • کاوش جوش
 • نورین میکا