دات نت نیوک
X
GO

تامین کنندگان جوشکاری

مقدمه

این بخش به معرفی شرکت های تامین کننده مرتبط با جوشکاری اختصاص دارد. شرکت هایی که محصولات آنها شامل کالاها و یا خدماتی است که به نحوی با موضوع جوشکاری ارتباط دارند. به عنوان نمونه می توان از شرکت های تولید کننده تجهیزات و نیز مواد مصرفی جوشکاری و یا شرکت هایی که در زمینه مهندسی، ساخت و بازرسی سازه های جوشکاری شده به فعالیت اشتغال دارند، نام برد.

 

فهرست گروه ها

شرکت های مذکور در این بخش به 9 گروه به شرح ذیل طبقه بندی شده اند :

  • آموزش و تایید صلاحیت
  • اطلاع رسانی و نشر
  • بازرسی و مشاوره
  • تامین و فروش
  • تجهیزات و ماشین آلات
  • غیرانتفاعی و مردم نهاد
  • مواد پایه و مصرفی
  • مهندسی و ساخت
  • عمومی و کلی

لازم به ذکر است که تمامی اطلاعات مذکور در این بخش و یا فایل های پیوست موجود، از نمایندگان محترم شرکت های تامین کننده دریافت و یا از پایگاه اینترنتی آن مجموعه ها استخراج شده است و پایگاه ولدیکا گردآورنده و ناشر این اطلاعات بوده و در خصوص صحیح و یا بروز بودن آنها هیچ گونه مسئولیتی برعهده ندارد.