دات نت نیوک
X
GO

معرفی متخصصان

مقدمه

این بخش به معرفی متخصصانی می پردازد که زمینه فعالیت ایشان به نوعی با جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب (NDT) ارتباط دارد. این افراد که در گروه های اساتید و مدرسان، پژوهشگران و نوآوران، کارآفرینان و صنعتگران، مدیران و مهندسان و مجریان و متصدیان قرار گرفته اند، حوزه های کاری مرتبط با عرصه های فوق دارند.

 

تدوین CV

چنانچه در هر یک از زمینه های گوناگون علم و صنعت اتصال و نیز روش های بازرسی و آزمون غیرمخرب دارای تخصص هستید، می توانید با استفاده از پیوند ذیل به بخش مربوط به تدوین CV یا سوابق تحصیلی و کاری (Curriculum Vitae) مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم مربوطه، آن را ارسال نمایید. سوابق تان پس از اندک زمانی در زیرگروه مربوطه از بخش معرفی متخصصان پایگا ولدیکا منتشر و برای جستجوگران اینترنتی قابل نمایش خواهد بود.

 

فرم تدوین CV          سی وی (CV) چیست؟