دات نت نیوک
X
GO

مواد و خواص

در این قسمت کتاب های منتشر شده در زمینه علم مواد و متالورژی جوشکاری و سایر روش های اتصال معرفی شده اند.

 

فهرست کتاب ها

برخی از مهمترین کتاب های تخصصی منتشر شده در زمینه " مواد و خواص آنها " عبارتند از :

 • آشنایی با مواد و متالورژی
 • آلیاژها و دیاگرام های فازی
 • آلیاژهای آهن کربن
 • آلیاژهای مقاوم به حرارت
 • اصول خوردگی - سازوكارها، علل و روش‌ های پيشگيرانه
 • اصول متالوگرافی
 • اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها
 • انتخاب مواد فلزی
 • انجماد در جوشکاری
 • انحلال گازها در فلزات
 • بررسی پارامترهای موثر بر جوشکاری سوپرآلیاژها تحت فرآیند لیزر
 • ترک در جوشکاری
 • تکنولوژی جوشکاری | جلد دوم - متالورژی
 • تکنولوژی ریخته گری و آلیاژهای ریختگی
 • جداول و مشخصات مواد مهندسی
 • جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن
 • جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن 1
 • جوشکاری چدن
 • جوشکاری چدن ها
 • جوشکاری سرامیک - فلز
 • جوشکاری فلزات غیرآهنی
 • جوشکاری فلزات غیرآهنی 1
 • جوشکاری فلزات غیرمتشابه
 • جوشکاری فلزات ویژه
 • جوشکاری فولاد
 • جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی
 • جوشکاری فولادهای ترمومکانیکی
 • جوشکاری فولادهای ریزدانه
 • جوشکاری فولادهای زنگ نزن
 • جوشکاری فولادهای زنگ نزن 1
 • جوشکاری فولادهای ساده کربنی
 • جوشکاری فولادهای کم آلیاژ برای کاربرد در دمای پایین
 • جوشکاری فولادهای کم آلیاژ مقاوم به خزش
 • جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و نسوز
 • خوردگی اتصالات جوشکاری شده
 • خوردگی - اصول، بازرسی و نظارت (مانیتوریتگ)
 • خوردگی، انتخاب مواد و جوشکاری در صنعت نفت و گاز
 • خوردگی، راه حل های علمی پیشگیری و حفاظت
 • خوردگی فولاد در بتن
 • خوردگی قطعات جوشکاری شده
 • دایره المعارف و راهنمای جامع فولاد
 • راهنمای شناخت، انتخاب و آماده سازی الکترودهای تنگستنی جهت جوشکاری با فرآیندهای TIG و PAW
 • ریخته گری پیشرفته
 • ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده
 • ساختار و خواص فلزات خالص
 • شناخت عناصر
 • عملیات حرارتی جوشکاری
 • عملیات حرارتی فلزات و مقاطع جوشکاری شده
 • عملیات حرارتی فولادها - اصول مهندسی، فرایندها و مواد
 • عملیات حرارتی کاربردی
 • عملیات حرارتی، مفاهیم و آزمایشگاه
 • عناصر در چدن ها
 • کاربردهای فولادهای استحکام بالا
 • کلید جوشکاری
 • کلید فولاد
 • لایه های محافظ
 • مبانی متالورژی جوشکاری ذوبی - مهندسی و تکنولوژی جوشکاری
 • مبانی متالورژی چدن نشکن
 • متالورژی جوشکاری
 • متالورژی جوشکاری 1
 • متالورژی جوشکاری 2
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری 1
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلومینیم و آلیاژهای آن
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل
 • متالورژی مکانیکی، آشنایی با نابجایی ها
 • متالورژی و جوشکاری فولادهای زنگ نزن
 • مرجع کامل متالورژی جوشکاری
 • مقدمه ای بر خوردگی فلزات
 • مقدمه ای بر متالورژی جوشکاری
 • مقدمه ای بر سایش
 • مواد مصرفی جوشکاری
 • مهندسی خوردگی در صنايع نفت و گاز
 • واژه های خوردگی