دات نت نیوک
X
GO

طراحی و تحلیل

در این قسمت کتاب های منتشر شده در زمینه های طراحی، تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی اتصالات، مجموعه ها و سازه های ایجاد شده با استفاده از جوشکاری و سایر روش های اتصال معرفی شده اند.

 

فهرست کتاب ها

برخی از مهمترین کتاب های تخصصی منتشر شده در زمینه " طراحی و تحلیل " عبارتند از :

 • آموزش شبیه سازی فرایند جوشکاری با استفاده از نرم افزار SYSWELD
 • آموزش نرم افزار Inventor - جوشکاری
 • آیین نامه جوشکاری سازه ای - مکمل لرزه ای
 • اتصالات، علائم و اصول طراحی در جوش - مهندسی و تکنولوژی جوشکاری
 • استانداردها و علائم جوشکاری
 • اصول محاسبه و طراحی جوش
 • تکنولوژی جوشکاری | جلد سوم - طراحی و بازرسی
 • تکنیک جوشکاری همراه با علائم استاندارد اتصالات جوش
 • جوشکاری آرماتورهای تقویت کننده در بتن
 • رفتار سازه های جوشکاری تحت انواع مختلف بارگذاری
 • رفتار سازه های جوشکاری تحت بارگذاری دینامیک
 • طراحی اتصالات جوشکاری
 • طراحی اتصالات جوشکاری شده
 • طراحی سازه های آلومینیمی
 • طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
 • علائم جوشکاری، مفاهیم و نحوه نمایش در نقشه ها
 • مبانی طراحی جوش
 • مبانی مقاومت مصالح در جوشکاری
 • مدل سازی کامپیوتری جوشکاری به روش الکترود دستی و زیرپودری
 • مقدمه ای بر طراحی اتصالات جوشکاری شده
 • مقدمه ای بر مکانیک شکست در جوشکاری
 • نشانه های استاندارد برای جوشکاری، لحیم کاری و آزمون های غیرمخرب