دات نت نیوک
X
GO

مناقصه خرید قطعات parts for ross hill silicon control rectifier

آگهی مناقصه (نوبت اول / دوم) - یک مرحله ای | موضوع: خرید قطعات  مربوط به : parts for ross hill silicon control rectifier S.C.R ...

استعلام خرید دستگاه جوشکاری زیر پودری اتوماتیک

شماره نیاز: 1298004924000007 - نام دستگاه خریدار: مرکز آموزش عالی محلات - تاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/04/05 - شرح کلی نیاز: خرید دستگاه جوشکاری زیر پودری اتوماتیک - گروه کالا: فناوری های ساخت و تولید ...

مناقصه انجام خدمات امور مهندسین مشاور و کالیبراسیون

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1 ت 98 نوبت دوم ...

فراخوان مناقصه آنالیز روغن کمپرسورهای تبریدی - نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی - شماره 98/426 نوبت دوم | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق ...

استعلام ارائه خدمات کنترل کیفیت

شماره نیاز: 1198090389000032 - نام دستگاه خریدار: شرکت مجتمع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز - شرح کلی نیاز: ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه آرگو ...

مناقصه برش انواع قطعات از ورق فلزی

آگهی مناقصه 100-98  - مناقصه گزار صنایع شهید چمران | موضوع: برش انواع قطعات از ورق فلزی از ضخامت 0.5 الی 12 میلی متر ...

مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

یک شرکت ساختمانی جهت پروژه های در حال احداث خود در شهر مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران اقدام نماید ...

فراخوان استقرار و تقویت گروه های گشت و بازرسی

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور - نوبت دوم | جمهوری اسلامی ایران - وزارت نیرو - شرکت آب منطقه ای همدان استقرار و تقویت گروه های گشت و بازرسی ...

استعلام برشکاری ، بارگیری و انتقال آهن آلات

شماره نیاز: 1298003222000012 - نام دستگاه خریدار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - تاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/02/26 - شرح کلی نیاز: برشکاری، بارگیری و انتقال کلیه آهن آلات از پروزه موزه سمنان به اداره کل ...

استعلام اقلام یدکی گان های نقطه جوش

شرکت خودرو سازی سایپا عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 25 ردیف اقلام یدکی گان های نقطه جوش ....

استعلام دوربین ویدئو متری شبکه فاضلاب

شماره نیاز: 1298001145000017 - نام دستگاه خریدار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان - تاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/02/31 - شرح کلی نیاز: دوربین ویدئومتری شبکه فاضلاب طبق مشخصات پیوست ...

مناقصه تامین نیروی انسانی

فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) - مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م آ ج/ 97/0090 مربوط به تامین نیروی انسانی انجام خدمات جوشکاری ...