دات نت نیوک
X
GO

مناقصه برش لیزر

اگهی مناقصه ؟  صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی شماره 97/100-62 این صنایع درنظردارد انجام امور زیر از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای که در این زمینه دارای

مناقصه تعمیرات جزیی و ضروری نجاری و جوشکاری منطقه یک - نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای دو نوبته 8757051 - موضوع: تعمیرات جزیی و ضروری نجاری و جوشکاری منطقه یک مدت قرارداد: 365 روز شمسی زمان توزیع اسناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه ...

استعلام PARTS FOR MAXIMATOR AIR

شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان AOGC-924-9730087 شرکت نفت و گاز اروندان PARTS FOR MAXIMATOR AIR AMPLIFIRE مدیریت تولید برق شهید رجایی www.rpgm.ir ...

مناقصه L-AIR-CTVM-5-K9/CISCO AIR-1572EAC-E-K9/CISCO IE-3000-8TC و...

شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ...

استعلام حفر , لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه شماره 4 قطروم بافق

شماره نیاز: 1197005078000141 - نام دستگاه خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان یزد - شرح کلی نیاز: حفر, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه شماره 4 قطروم بافق ...

استعلام خدمات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب

استعلام شماره : 279-4-97 موضوع: خدمات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب در محدوده آب و فاضلاب منطقه یک ...

استعلام خدمات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب

استعلام شماره : 278-4-97 موضوع: خدمات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب در محدوده آب و فاضلاب  خمینی شهر ...

استعلام بازرسی و ارزیابی کارگاه های صنایع دستی استان خراسان شمالی و تهیه گزارش چک لیست

شماره نیاز: 1197003886000241 - نام دستگاه خریدار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی - شرح کلی نیاز: بازرسی و ارزیابی کارگاه های صنایع دستی استان خراسان شمالی و تهیه گزارش چک لیست ...

استعلام تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت اکولایزینگ

شماره نیاز: 1197009030000110 - نام دستگاه خریدار: کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران - شرح کلی نیاز: تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت اکولایزینگ - توضیحات خریدار تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت اکولایزینگ ...

استعلام تهیه نقشه کامل ساخت به وسیله دستگاه اندازه گیری لیزری از تجهیزات

شماره نیاز: 1197009030000112 - نام دستگاه خریدار: کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران - شرح کلی نیاز: تهیه نقشه کامل ساخت به وسیله دستگاه اندازه گیری لیزری از تجهیزات. توضیحات خریدارتهیه نقشه کامل ساخت ...

استعلام تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف لین

شماره نیاز: 1197009030000111 - نام دستگاه خریدار: کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران - شرح کلی نیاز: تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف لین - توضیحات خریدار تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف لین جهت دریافت اطلاعات کامل ...

استعلام جوشکاری ترانسفورماتور وسکوی ترانسفورماتورها جهت جلوگیری از سرقت در سطح استان مطابق لیست پیوست

شماره نیاز: 1197001168000163 - نام دستگاه خریدار: شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری - شرح کلی نیاز: جوشکاری ترانسفورماتور وسکوی ترانسفورماتورها جهت جلوگیری از سرقت در سطح استان مطابق لیست پیوست - توضیحات خریدار درخواست مطابق لیست پیوست ...