دات نت نیوک
X
GO
در حال برگزاری رایگان
TSEC020 - 13980301

ساخت افزاینده | Additive Manufacturing

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با ساخت افزاینده یا تولید افزودنی | Additive Manufacturing "...

در حال برگزاری رایگان
TSEC010 - 13980301

آشنایی با چاپ سه بعدی | 3D Printing

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با چاپ سه بعدی یا پرینت سه بعدی | 3D Printing " بوده و به من...

در حال برگزاری 59,000تومان
ZTKC020 - 13980301

آشنایی با استاندارد ملی 17020

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " آشنایی با استاندارد ملی 17020 | نظام تایید صلاحیت نهادهای بازرسی 

در حال برگزاری رایگان
BTGC080 - 13980301

آشنایی با لوله کشی فرایندی مطابق نظامنامه ASME B31

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با لوله کشی فرایندی | Process Piping مطابق نظامنامه ASME B31 

در حال برگزاری رایگان
BTGC070 - 13980301

مقدمه ای بر شکست

این دوره در زمینه " مقدمه ای بر شکست | Introduction to Fracture " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC060 - 13980301

آشنایی با مبحث کیفیت جوش

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با کیفیت جوش | Introduction to Weld Quality " بوده و به منظو...

در حال برگزاری رایگان
BTGC050 - 13980301

ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار | Health and Safety in Pressure Equipment ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC040 - 13980301

آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار (Introduction to Assessment of Pressure Vess...

در حال برگزاری رایگان
BTGC030 - 13980301

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار | Introduction to Design of Pressure Vessels ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC020 - 13980301

آشنایی با نظامنامه ASME در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا | Introduction to ASME Code د...

در حال برگزاری رایگان
BTGC010 - 13980301

آشنایی با تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با تجهیزات تحت فشار | Introduction to Pressure Equipment " ب...

در حال برگزاری رایگان
IDCC040 - 13980301

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی (Bolted Joints Inspection)" بوده و...