دات نت نیوک
X
GO
در حال برگزاری رایگان
TSEC020 - 13980501

ساخت افزاینده | Additive Manufacturing

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با ساخت افزاینده یا تولید افزودنی | Additive Manufacturing "...

در حال برگزاری رایگان
TSEC010 - 13980501

آشنایی با چاپ سه بعدی | 3D Printing

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با چاپ سه بعدی یا پرینت سه بعدی | 3D Printing " بوده و به من...

در حال برگزاری 59,000تومان
ZTKC020 - 13980501

آشنایی با استاندارد ملی 17020

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " آشنایی با استاندارد ملی 17020 | نظام تایید صلاحیت نهادهای بازرسی 

در حال برگزاری رایگان
BTGC080 - 13980501

آشنایی با لوله کشی فرایندی مطابق نظامنامه ASME B31

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با لوله کشی فرایندی | Process Piping مطابق نظامنامه ASME B31 

در حال برگزاری رایگان
BTGC070 - 13980501

مقدمه ای بر شکست

این دوره در زمینه " مقدمه ای بر شکست | Introduction to Fracture " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC060 - 13980501

آشنایی با مبحث کیفیت جوش

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با کیفیت جوش | Introduction to Weld Quality " بوده و به منظو...

در حال برگزاری رایگان
BTGC050 - 13980501

ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار | Health and Safety in Pressure Equipment ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC040 - 13980501

آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار | Introduction to Assessment of Pressure Ve...

در حال برگزاری رایگان
BTGC030 - 13980501

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار | Introduction to Design of Pressure Vessels ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC020 - 13980501

آشنایی با نظامنامه ASME در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا | Introduction to ASME Code د...

در حال برگزاری رایگان
BTGC010 - 13980501

آشنایی با تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با تجهیزات تحت فشار | Introduction to Pressure Equipment " ب...

در حال برگزاری رایگان
IDCC040 - 13980501

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی | Bolted Joints Inspection " بوده...