دات نت نیوک
X
GO
آماده ثبت نام رایگان
PICC110 - 13970705

مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب پیشرفته

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب پیشرفته" بوده و به منظور آشنایی هر...

آماده ثبت نام رایگان
PICC100 - 13970705

مقدمه ای بر تفسیر آزمون غیرمخرب پرتونگاری (RTI)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر تفسیر آزمون غیرمخرب رادیوگرافی یا پرتونگاری (RTI)" ب...

آماده ثبت نام رایگان
PICC090 - 13970705

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب مایع نافذ (PT)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب مایع نافذ (PT)" بوده و به منظور آشنایی...

آماده ثبت نام رایگان
PICC080 - 13970705

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی (MT)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی (MT)" بوده و به منظور آش...

آماده ثبت نام رایگان
PICC070 - 13970705

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب فراصوتی (UT)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب آلتراسونیک یا فراصوتی (UT)" بوده و به ...

آماده ثبت نام 42,000تومان
HBKC010 - 13970705

آشنایی با جوشکاری آلومینیم

این دوره مشتمل بر مباحث پایه و پیشرفته در زمینه "آشنایی با جوشکاری آلیاژهای آلومینیم" بوده و به منظور آ...

آماده ثبت نام رایگان
ANMC010 - 13970705

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری گروه آریا نورین میکا

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری گروه آریا نورین میکا" بوده و به منظ...

آماده ثبت نام 48,000تومان
MHHC020 - 13970705

مبانی استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مبانی استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834)" بوده و به منظور آشنایی هرچ...

آماده ثبت نام رایگان
PICC060 - 13970705

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب پرتونگاری (RT)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب رادیوگرافی یا پرتونگاری (RT)" بوده و ب...

آماده ثبت نام رایگان
RECC090 - 13970705

جریان حرارت در جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "جریان حرارت در جوشکاری (Heat Flow in Welding)" بوده و به منظور آ...

آماده ثبت نام رایگان
EJEC060 - 13970705

آشنایی با دستگاه های برشکاری پلاسما (PAC) شرکت الکتروجوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های برشکاری پلاسما (PAC) شرکت الکتروجوش اصفهان"...

آماده ثبت نام رایگان
EJEC050 - 13970705

آشنایی با دستگاه های ترانس جوشکاری شرکت الکتروجوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های ترانس جوشکاری شرکت الکتروجوش اصفهان" بوده و...