دات نت نیوک
X
GO
1,000تومان
MECHAERO03_032_7705383

بررسی عددی و تحلیلی اتصال تک لبه با چسب مدرج تابعی

تحلیل های عددی نشان داده است، تمرکز تنش در لبه ها در اتصالات چسبی عامل شروع گسیختگی اتصال است. اخیرا استفاده از چسب مدرج...

1,000تومان
MECHAERO03_031_7705347

طراحی نرم افزار تحلیل الاستوپلاستیک اتصالات چسبی و بررسی اتصال تک لبه بر اساس مدل اصل...

هندسه اتصال، شرایط بارگذاری، جنس چسب و اعضای اتصال نقش عمده ای در توزیع تنش در لبه اتصال دارند. آگاهی از توزیع تنش در لب...

1,000تومان
DMFCONF03_025_7705328

طراحی و تحلیل عددی اتصال مکانیکی و چسبی بین لوله کامپوزیتی و اینسرت فلزی

امروزه در بسیاری از صنایع مختلف از جمله هوافضا نیاز به اتصال فلز به کامپوزیت رو به افزایش است، لذا در این پژوهش اتصال تر...

1,000تومان
UTCONF02_095_7705303

بررسی آزمایشگاهی اثرات نانو ذرات کربنی بر استحکام اتصالات دولبه ای استیل - کامپوزیت ک...

در این تحقیق رفتار مکانیکی اتصالات چسبی دولبه استیل - کامپوزیت کربنی زمانی که از استیل هایی با طول و عرض متفاوت می شود، ...

1,000تومان
UTCONF02_094_7705265

پیش بینی بار شکست نمونه های اتصال چسبی دو لبه تحت بار کششی به کمک تیوری اصلاح شده هار...

در این تحقیق رفتار مکانیکی اتصالات چسبی دولبه استیل - کامپوزیت کربنی مورد بررسی قرار می گیرد. روش کار به این صورت است که...

1,000تومان
NCEAU01_114_7704617

بررسی تعیین سهم لنگر شیب چشمه اتصال در منحنی لنگر شیب کلی اتصال نیمه صلب تیر و ستون

ساختمان به عنوان یک سیستم پیچیده شامل اعضای سازه ای و غیرسازه ای می باشد که این اجزا توسط انواع مختلف اتصالات به هم وصل ...

1,000تومان
ENGIN02_056_7704590

مدل سازی تاثیر صفحات کناری در رفتار تناوبی اتصالاب خمشی به کمک مدل عددی آباکوس (ABAQU...

یکی از نقاط ضعف سازه های فولادی در ایران نحوه رایج اتصال گیردار تیرها I به ستون های دوبل می باشد که در مقابل بارهای لرزه...

1,000تومان
CAUCONF01_0660_7704568

رفتار اتصال نیمه صلب پیچی تیر به تیر فولادی با جان متغیر تحت اثر توام لنگر خمشی و نیر...

اتصالات در سازه های فولادی بر حسب میزان صلبیت به سه دسته طبقه بندی می شود. اتصالات صلب با درجه صلبیت بیشتر از نود د...

1,000تومان
CAUCONF01_0594_7704001

بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال فلنجی تیر I شکل به ستون باکس با رابط ناودانی سخت شده تحت...

امروزه استفاده از اتصالات پیچی با ورق انتهایی به دلیل سهولت اجرا و عملکرد مناسب لرزه ای رونق یافته است و در این راستا مح...

1,000تومان
CAUCONF01_0597_7704032

مقایسه روش برش دایره ای و ایجاد سوراخ در بال در اتصالات RBS به کمک نرم افزار آباکوس ت...

در قاب های خمشی تحت اثر نیروهای جانبی لرزه ای با ماهیت رفت و برگشتی لنگرهای خمشی قابل توجهی در تیر و در محل اتصال آن به ...

1,000تومان
CAUCONF01_0593_7703903

عملکرد اتصالات تیر به ستون پیچی با صفحه انتهایی تحت بار انفجار

بررسی دقیق عملکرد اتصالات در یک سازه فولادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم دقت در طراحی و اجرای اتصالات در سازه های...

1,000تومان
CAUCONF01_0259_7703857

مروری اجمالی بر رفتار غیرخطی اتصالات گوشه تحت جدایش ناگهانی ستون

فروپاشی پیشرونده به یک فرآیند غیرخطی پیچیده هندسه و ماده مشهور است. طرح جداشدن ناگهانی ستون یک روش ساده و در عین حا...