دات نت نیوک
X
GO

کتاب کنترل و بررسی مشخصات رویه جوشکاری، تاییدیه مربوطه و آزمون جوشکار

کتاب کنترل و بررسی مشخصات رویه جوشکاری (WPS)، تاییدیه مربوطه (PQR) و آزمون جوشکار (WQT) تالیف جناب آقای مهندس منوچهر تقوی و با ویراستاری فنی جناب آقای مهندس مجید جوانمرد منتشر شده و در دسترس مسئولین کارگاه های جوشکاری، مهندسان جوشکاری، بازرسان جوش، جوشکاران و سایر فعالان این عرصه قرار دارد. ویرایش این کتاب دو جلدی در دوهزار نسخه توسط نشر ترآوا در سال 1390 به چاپ رسیده است.

 

مقدمه

امروزه در پروژه های صنعتی، اغلب اتصال بخش های مختلف به یکدیگر به روش جوشکاری می باشد. این روش ها چنان پیشرفت کرده اند که گزینه های مختلفی برای اجرا وجود دارد اما به دلیل شرایط خاص این گونه روش ها تنها از برخی از آنها بطور گسترده در صنایع استفاده می شود که عبارتند از:

  • روش جوشکاری دستی (Shielded Metal Arc Welding - SMAW)
  • روش جوشکاری آرگون (Tungsten Inert Gas - TIG or Gas Tungsten Arc Welding - GTAW)
  • روش جوشکاری زیرپودری (Submerged Arc Welding - SAW)
  • روش جوشکاری میگ (Metal Inert Gas - MIG or Gas Metal Arc Welding - GMAW)

روش های دیگر جوشکاری که در صنایع کمتر از آنها استفاده می شود و در نظام نامه ASME Section IX از آنها نام برده شده است، به شرح ذیل می باشند:

OFW: Oxy Fuel Gas Welding
PAW: Plasma Arc Welding
ESW: ElectroSlag Welding
EGW: ElectroGas Welding
EBW: Electron Beam Welding
LBW: Laser Beam Welding
FW: Flash Welding
SW: Stud Welding

برای تمام روش های جوشکاری فوق در آغاز کار نیاز به تهیه مشخصات رویه جوشکاری (Welding Procedure Specification - WPS) و تاییدیه مربوطه (Procedure Qualification Record - PQR) بر اساس یک استاندارد یا نظام نامه که به عنوان مرجع معرفی شده الزامی است. پس لازم است که به استانداردهای مختلف ساخت تجهیزات مراجعه شود تا استاندارد مرجع آنها برای تهیه WPS, PQR and WQT (Welder Qualification Test)   مشخص شود.

در این کتاب سعی شده که هم استانداردهای مراحل ساخت تجهیزات و هم استانداردهای زمان در سرویس قرار گرفتن آنها مشخص شوند تا خوانندگان محترم همزمان با استانداردهای مربوط به زمان ساخت و زمان سرویس تجهیزات مختلف، آشنا شوند.

چون هنگامی که استاندارد ساخت تجهیزی را بدانیم، برای سوالاتی که در ذهن مان در رابطه با ساخت، تعمیر و نگهداری آن تجهیز شکل می گیرد، مرجع مناسبی جهت پاسخ گویی می شناسیم.

در مورد موضوع بحث یعنی آموزش WPS, PQR and WQT تلاش شده که برای هر دو روش مطابق جداول مربوط به QW-253-SMAW and QW-256-GTAW پاراگراف به پاراگراف آنها بررسی شود و برای روشن شدن موضوع تمامی مرجع های مورد نیاز از جمله مرجع مورد استناد برای پیش گرم، تنش زدایی، تست ضربه، فیلر و الکترودها مشخص شود تا استفاده کننده به راحتی بتواند مطالب مورد نظرش را بیابد.

در این کتاب تا حد امکان سعی شده، متن اصلی پاراگراف مورد بحث در یک استاندارد در کنار متن ترجمه قرار گیرد تا چنانچه ابهامی در ترجمه وجود دارد، خواننده با مراجعه به متن اصلی پاراگراف بتواند ابهام را برطرف نماید.

با توجه به اینکه Section IX استاندارد ASME هر سه سال یکبار تجدید چاپ می شود، لازم است که در چاپ های بعدی این کتاب، مطالب تغییر یافته در این مرجع، در این کتاب اعمال گردد و سعی و تلاش گردد تا مطالب ارائه شده به روز باشد.

در اینجا از تمام برادران بزرگوارم خواهشمندم، چنانچه اشکالی و ایرادی در این کتاب دیدند، جهت اصلاح این عیوب از تماس با ما دریغ نکرده و ما را با همکاری خویش یاری دهند.

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »