دات نت نیوک
X
GO

کتاب منابع تغذیه در روش های جوشکاری با قوس الکتریکی

کتاب منابع تغذیه در روش های جوشکاری با قوس الکتریکی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. کلیات
     1-2. دستگاه های جریان ثابت
     2-2. دستگاه های ولتاژ ثابت
     3-2. دستگاه های جریان ثابت - ولتاژ ثابت
3. اصول کارکرد منابع نیرو
     1-3. ترانسفورماتور جوشکاری
     2-3. ژنراتور و آلترناتور
     3-3. دیودهای حالت جامد
     4-3. رکتی فایرهای کنترل شونده با سیلیکون (SCR) - تریستور
     5-3. ترانزیستور
     6-3. اینورتر حالت جامد
4. خصوصیات ولت – آمپر (استاتیک)
     1-4. جریان ثابت
     2-4. ولتاژ ثابت
     3-4. خصوصیات ترکیبی جریان ثابت و ولتاژ ثابت
5. چرخه کارکرد
6. ولتاژ مدار باز
7. منابع نیروی جریان متناوب
     1-7. ترانسفورماتور
     2-7. روش های کنترل
          1-2-7. سیم پیچ متحرک
          2-2-7. شنت متحرک
          3-2-7. سیم پیچ ثانویه با چند سر خروجی
          4-2-7. راکتور با هسته متحرک
          5-2-7. راکتور اشباع شونده
          6-2-7. تقویت کننده مغناطیسی
     3-7. ضریب توان
     4-7. تجهیزات کمکی
     5-7. منابع نیروی جریان متناوب – آلترناتورها
     6-7. منابع نیروی جریان متناوب با موج مربعی
     7-7. هسته حافظه
     8-7. اینورتور با خروجی AC
8. تجهیزات نیروی جریان مستقیم DC
     1-8. ولتاژ ثابت
          1-1-8. خواص الکتریکی
          2-1-8. طرح کلی
          3-1-8. ابزار کنترل
          4-1-8. مقدارگذاری الکتریکی
     2-8. جریان ثابت
          1-2-8. خصوصیات الکتریکی
          2-2-8. طراحی کلی
          3-2-8. تجهیزات کمکی
     3-8. منبع نیروی اینورتر
     4-8. ژنراتورها و آلترناتورها (با نیروی محرکه موتوری و دیزلی)
          1-4-8. خصوصیات جریان خروجی
          2-4-8. منابع نیروی مکانیکی
          3-4-8. عملیات موازی
          4-4-8. تجهیزات کمکی
     5-8. منابع نیروی پالسی و سینرژیک
          1-5-8. منابع نیروی پالسی برای جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ
          2-5-8. منابع نیروی پالسی قوس تنگستن با گاز محافظ
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »