دات نت نیوک
X
GO

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری با گاز محافظ

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری با گاز محافظ توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. محافظت از قوس الکتریکی
2. مقدمه ای بر جوشکاری قوسی با محافظت گاز
     1-2. جوشکاری قوس تنگستن با گاز خنثی (GTAW یا TIG)
     2-2. جوشکاری قوس فلزی با حفاظت گازی (GMAW یا MIG / MAG)
3. گازهای محافظ
     1-3. خواص بنیادی گازهای محافظ
     2-3. مشصات انواع گازهای محافظ
          1-2-3. گازهای خنثی
          2-2-3. گازهای فعال
          3-2-3. گاز پشت بند
     3-3-. طبقه بندی گازهای محافظ
     4-3. انتخاب گاز محافظ
     5-3. تاثیر گاز محافظ بر خواص مکانیکی جوش
     6-3. گاز محافظ و تشکیل دود
     7-3. شدت جریان گاز
4. تکات ایمنی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »