دات نت نیوک
X
GO

کتاب مرجع کامل بازرسی جوش

کتاب مرجع کامل بازرسی جوش تالیف انجمن جوشکاری امریکا (AWS) و ترجمه جناب آقای مهندس امیر خاکزاد منتشر شده و در دسترس مهندسان فعال در حوزه جوشکاری و بازرسی جوش قرار دارد. این کتاب در یکهزار و پانصد نسخه و توسط موسسه انتشارات دایره صنعت، در سال 1389 به چاپ رسیده است.

 

پیشگفتار

بازرسی جوش ها و قطعات جوشکاری شده نیازمند آشنایی با بسیاری از فاکتورهای کنترل کیفی جوش می باشد. این فاکتورها شامل بازرسی ابعادی، تست های غیرمخرب، فرایندهای جوشکاری، متالورژی جوشکاری، تست های مخرب و تایید صلاحیت دستورالعمل ها و کارکنان جوشکاری می شوند. ملزومات بازرسی و تست خواسته شده در کدها، ضوابط و مشخصات، استانداردهای پذیرش استفاده شده و توانایی درک نقشه ها و علائم جوشکاری و تست غیرمخرب نیز از جمله این فاکتورها می باشند. شناخت ناپیوستگی های مربوط به فرایندهای مختلف جوشکاری و توانایی تشخیص تفاوت های میان این ناپیوستگی ها و عیوب مردود (قطعات حاوی این عیوب پذیرفته نمی شوند) نیز بخشی مهم از بازرسی جوش هستند.

چاپ سوم هندبوک بازرسی جوش توسط کمیته روش های بازرسی انجمن جوشکاری امریکا (AWS) تهیه شده است. هدف از چاپ این کتاب فراهم آوردن منبعی موثق از اطلاعات مفید و مرجع می باشد. این مسئله به ویژه برای تکنسین دوره دیده ای که نمی تواند بازرسی انجام دهد و بنا به موقعیت های شغلی می بایست اطلاعاتی راجع به بازرسی جوش داشته باشد، قابل استناد است. همچنین این کتاب برای شخصی در نظر گرفته شده است که به کار  بازرسی اشتغال داشته و می خواهد کلیات بازرسی جوش را مرور نماید.

در کتابخانه های فنی و مهندسی کتاب های زیادی راجع به مباحث مطرح شده در فصل های مختلف کتاب وجود دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توان از مشخصات و کدهای بیشماری که در بخش های مختلف کتاب به آنها ارجاع داده شده است، نیز استفاده نمود.

این کتاب مرجعی آموزشی است. همواره کدها یا مشخصات قابل اجرا برای هر قطعه جوشی خاص بر کلیه موارد و اصول ذکر شده در این کتاب ارجحیت دارند. در این کتاب به مباحث کلی پرداخته شده و از شرایط اجرایی یک نمونه خاص هیچ صحبتی به میان نیامده است. از این رو مثال های ارائه شده موادری کلی بوده و تنها برای درک موضوع بیان می شوند. در نگارش کتاب تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوان از آن به عنوان راهنمای آموزشی برای بازرسان، مهندسان و جوشکاران استفاده نمود. اگرچه بیشتر اطلاعات ارائه شده در کتاب به فرایند جوشکاری قوسی مربوط می شوند، ولی بیشتر آنها را می توان برای سایر قطعات جوشکاری شده (ساخته شده توسط سایر فرایندهای جوشکاری) نیز به کار برد.

برای بازرسی قطعات لحیم کاری شده، به هندبوک لحیم کاری منتشر شده توسط انجمن جوشکاری امریکا مراجعه نمایید. برای بازرسی قطعات جوشکاری شده به روش مقاومتی AWS / SAE D8-7 (دستورالعمل های پیشنهادی برای کنترل کیفیت جوش های خودرویی – جوشکاری مقاومتی نقطه ای) استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روش های بازرسی غیرمخرب به AWS D1.1 (راهنمای بازرسی غیرمخرب جوش ها) و AWS B1.11 (راهنمای بازرسی چشمی جوش ها) مراجعه نمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول: حیطه کاری و موارد کاربرد

1-1. حیطه کاری
2-1. موارد کاربرد

 

فصل دوم: علائم

1-2. وسایل ارتباطی
2-2. علائم بازرسی غیرمخرب
3-2. نمودار جامع جوشکاری، فرایندهای مربوطه و جوشکاری حرارتی

 

فصل سوم: ویژگی های بازرس جوشکاری

1-3. رده بندی بازرسان
2-3. ویژگی های بازرس جوش
3-3. صحه گذاری مهارت های فنی

 

فصل چهارم: عملیات بازرسی جوش

1-4. مرور نقشه ها، مشخصات و دستورالعمل های تولیدی
2-4. بررسی برنامه تضمین / کنترل کیفیت مورد تایید سازنده
3-4. بازبینی دستورالعمل جوشکاری و تعیین سطح مهارت کارکنان
4-4. بازبینی دستورالعمل مصوب برای کنترل و تعیین صلاحیت (مهارت سنجی) کارکنان جوشکاری و بازرسی
5-4. انتخاب و آزمایش نمونه های تست تهیه شده از محصولات تولیدی
6-4. ارزیابی نتایج تست ها
7-4. تهیه گزارشات آزمون ها و نگهداری از سوابق
8-4. رعایت و پایش دستورات ایمنی توصیه شده

 

فصل پنجم: ملاحظات ایمنی

1-5. حیطه کاری
2-5. روش چشمی (VT)
3-5. روش مایعات نافذ (PT)
4-5. روش ذرات مغناطیس (MT)
5-5. روش رادیوگرافی (RT)
6-5. روش الکترومغناطیسی (ET)
7-5. روش آلتراسونیک (UT) و نشر صوتی (AET)
8-5. خطرات الکتریکی
9-5. اطلاعات ایمنی عمومی
10-5. منابع

 

فصل ششم: تضمین کیفیت

1-6. برنامه تضمین کیفیت

 

فصل هفتم: متالورژی جوشکاری آلیاژهای آهنی

1-7. فولاد کربنی
2-7. فولادهای آلیاژی
3-7. ترک خوردگی تاخیری
4-7. پیشگیری
5-7. فولاد زنگ نزن آستنیتی
6-7. پارگی لایه لایه
7-7. سایر ملاحظات متالورژیکی

 

فصل هشتم: عملیات پیشگرم و عملیات حرارتی پس از جوش

1-8. عملیات پیشگرم
2-8. عملیات حرارتی پس از جوش (PWHT)

 

فصل نهم: ناپیوستگی های جوش و وابسته به جوش

1-9. کلیات
2-9. فرایندی
3-9. متالورژیکی
4-9. فلز پایه

 

فصل دهم: تایید صلاحیت دستورالعمل های جوشکاری

1-10. شرح و جزئیات مهم
2-10. دسورالعمل های جوشکاری از پیش تایید شده و استاندارد (WPSs)
3-10. تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
4-10. شرح فعالیت

 

فصل یازدهم: تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

1-11. ملزومات تایید صلاحیت عملکرد
2-11. نمونه تست
3-11. آزمایش جوش های تایید صلاحیت
4-11. ثبت نتایج تایید صلاحیت
5-11. استانداردسازی تست ها
6-11. رابطه تست های تایید صلاحیت با آموزش جوشکار یا اپراتور جوشکاری

 

فصل دوازدهم: کامپیوتری کردن عملیات های بازرسی و کنترل کیفی جوشکاری

1-12. کنترل داده

 

فصل سیزدهم: تست های مخرب جوش

1-13. تست های شیمیایی
2-13. تست های متالوگرافی
3-13. تست های مکانیکی
4-13. تست های اتصالات جوشی

 

فصل چهاردهم: تست های محرک

1-14. آزمون غیرمخرب
2-14. تست سختی

 

فصل پانزدهم: آزمون های غیرمخرب

1-15. مقدمه
2-15. بازرسی به وسیله ازمون چشمی
3-15. طرز کار ازمون چشمی
4-15. بازرسی از طریق تست رادیوگرافی
5-15. بازرسی جوش ها و مواد مربوطه به روش آلتراسونیک
6-15. بازرسی به روش ذرات مغناطیسی
7-15. بازرسی به روش مایعات نافذ
8-15. بازرسی به روش جریان گردابی (الکترومغناطیس)
9-15. بازرسی به روش نشرصوتی
10-15. تست نشتی
11-15. بررسی مقدار فریت
12-15. دستورالعمل های تست غیرمخرب
13-15. منابع و مراجع

 

فصل شانزدهم: تایید صلاحیت پرسنل بازرسی غیرمخرب

1-16. سطح یک
2-16. سطح دو
3-16. سطح سه

 

فصل هفدهم: کدها و سایر استانداردها

1-17. تعاریف
2-17. منابع
3-17. کاربردها
4-17. سیستم شماره گذاری یکپارچه

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »