دات نت نیوک
X
GO

کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن

کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. خواص مس
     1-2. خواص فیزیکی
          1-1-2. هدایت الکتریکی و حرارتی
          2-1-2. وزن مخصوص
     2-2. خواص فیزیکی - شیمیایی
     3-2. خواص مکانیکی
     4-2. خواص ریخته گری
     5-2. خواص شیمیایی
3. انواع مس در صنعت
     1-3. مس تصفیه حرارتی شده E2 Cu58 و E Cu57
     2-3. مس تصفیه حرارتی شده
     3-3. مس تصفیه شده الکتریکی (مس کاتدیک)
     4-3. مس اکسیژن زدایی شده
          1-4-3. مس اکسیژن زدایی شده در خلاء OFHC.Cu
          2-4-3. مس اکسیژن زدایی شده توسط فسفر SE-Cu
          3-4-3. مس اکسیژن زدایی شده توسط فسفر SW-Cu
          4-4-3. مس اکسیژن زدایی شده توسط فسفر SF-Cu
4. خواص کلی آلیاژهای مس
     1-4. خواص مکانیکی آلیاژهای مس
          1-1-4. چکش خواری
          2-1-4. سایر خواص مکانیکی
5. متالورژی مس
     1-5. سنگ های معدنی مس
          1-1-5. سنگ های اکسید شده
          2-1-5. سنگ های سولفوری
          3-1-5. مس طبیعی
     2-5. معادن مس
     3-5. عیار قابل استخراج
     4-5. استخراج مس
          1-4-5. پیرومتالورژی یا متالورژی حرارتی
          2-4-5. هیدرومتالورژی مس
6. قابلیت جوشکاری مس
7. آلیاژهای صنعتی مس
     1-7. آلیاژ مس و روی (Cu-Zn ، برنج ها)
          1-1-7. برنج مخصوص
     2-7. برنزها (Cu-Sn)
     3-7. برنز آلومینیم
     4-7. آلیاژهای مس و نیکل
     5-7. آلیاژ مس - سیلیسیم
     6-7. آلیاژ مس - برلیم
8. روش های جوشکاری مس
     1-8. جوشکاری با الکترود کربنی و فلاکس
     2-8. جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار
     3-8. جوشکاری قوسی
     4-8. جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن (GTAW)
     5-8. جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW)
     6-8. جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW)
     7-8. جوشکاری با گاز
     8-8. جوشکاری لیزری (LBW)
     9-8. جوشکاری اصطکاکی
     10-8. جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا
     11-8. جوشکاری حالت جامد
     12-8. لحیم کاری نرم
     13-8. لحیم کاری سخت
9. جوشکاری آلیاژهای مس
     1-9. جوشکاری برنج ها
     2-9. جوشکاری برنزها
     3-9. آلیاژهای مس آلومینیم (برنز آلومینیم)
10. فلز پرکننده
     1-10. فلز پرکننده مسی
     2-10. فلز پرکننده مس - روی (برنج