دات نت نیوک
X
GO

کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلومینیم و آلیاژهای آن

کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلومینیم و آلیاژهای آن توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. خواص آلومینیم
          1-1-1. وزن مخصوص
          2-1-1. مقاومت عالی در برابر خوردگی
          3-1-1. نسبت استحکام به وزن بالا
          1-1-1. هدایت الکتریکی بالا
          5-1-1. هدایت حرارتی زیاد
          6-1-1. قابلیت انعکاس
          7-1-1. خاصیت غیرمغناطیسی
          8-1-1. شکل پذیری بالا با روش های مختلف
          9-1-1. استحکام بالا در درجه حرارت های کم
          10-1-1. غیرسمی بودن
          11-1-1. اتصال آسان
     2-1. مقایسه خصوصیات آلومینیم و فولاد
          1-2-1. تفاوت در نقاط ذوب دو فلز و اکسیدهای شان
          2-2-1. لایه اکسیدی
          3-2-1. ضریب انبساط حرارتی
          4-2-1. ضریب هدایت حرارتی
          5-2-1. هدایت الکتریکی بالا
          6-2-1. عدم تغییر رنگ با بالا رفتن درجه حرارت
          7-2-1. غیرمغناطیس بودن آلومینیم
          8-2-1. مدول الاستیسیته پایین تر
          9-2-1. عدم تغییر در ساختار کریستالی با افزایش دما
2. رفتار مکانیکی
     1-2. منحنی تنش - کرنش و خواص استحکامی الومینیم
     2-2. رفتار آلومینیم و آلیاژهای آن در مدت زمان های طولانی
     3-2. رفتار فلز در درجه حرارت های بالا و پایین
          1-3-2. خستگی
3. کاربردهای آلومینیم
     1-3. آلیاژهای مورد استفاده در هواپیما
     2-3. آلیاژهای مورد استفاده در ساختمان اتومبیل
     3-3. بسته بندی
          1-3-3. قوطی ها
     4-3. یاتاقان
4. کار گرم و کار سرد آلومینیم و آلیاژهای آن
     1-4. اصول اولیه
     2-4. آنیل کردن
          1-2-4. آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر
          2-2-4. آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر
5. خوردگی در آلیاژهای آلومینیم
     1-5. مقدمه
     2-5. لایه های اکسیدی آلومینیم
     3-5. عوامل تولید کننده خوردگی
     4-5. محیط خورنده
     5-5. تاثیر عناصر آلیاژی بر مقاومت خوردگی
          1-5-5. آلیاژهای Al - Mn
          2-5-5. آلیاژهای Al - Mg
          3-5-5. آلیاژهای Al - Mg2Si
          4-5-5. آلیاژهای Al - Si
          5-5-5. آلیاژهای Al - Cu
          6-5-5. آلیاژهای Al - Zn - Mg
     6-5. خوردگی بین دانه ای و ترک خوردن ناشی از خوردگی تنشی
6. رسوب سختی آلیاژهای آلومینیم
     1-6. مقدمه
     2-6. اصول رسوب سختی
     3-6. شرایط موردنیاز
          1-3-6. عمل حرارتی انحلال
          2-3-6. سریع سرد کردن
          3-3-6. پیرسازی
7. تقسیم بندی آلیاژهای مختلف آلومینیم (خالص، عملیات حرارتی پذیر، عملیات حرارتی ناپذیر)
     1-7. انواع آلیاژهای آلومینیم
     2-7. بررسی آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر از منظر جوشکاری
          1-2-7. آلیاژهای Al - Cu (سری 2xxx)
          2-2-7. آلیاژهای Al - Mg - Si (سری 6xxx)
          3-2-7. آلیاژهای Al - Zn - Mg (سری 7xxx)
          4-2-7. آلیاژهای سری 8xxx
     3-7. بررسی آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر از نظر جوشکاری
          1-3-7. آلومینیم خالص
          2-3-7. آلیاژهای سری 1xxx
          3-3-7. آلیاژهای سری 4xxx
          4-3-7. آلیاژهای سری 5xxx
8. مشکلات جوشکاری آلومینیم
9. کاهش استحکام به واسطه جوشکاری
     1-9. فلز جوش
     2-9. منطقه متاثر از حرارت (HAZ)
10. جوش پذیری
     1-10. استحکام
     2-10. مقاومت در برابر خوردگی
     3-10. جوش پذیری آلیاژهای مختلف آلومینیم
          1-3-10. آلیاژهای آلومینیم با جوش پذیری بالا
          2-3-10. آلیاژهای آلومینیم با جوش پذیری متوسط
          3-3-10. آلیاژهای آلومینیم با جوش پذیری بالا
          4-3-10. آلیاژهای آلومینیم غیرجوش پذیر (جوشکاری آنها توصیه نمی شود)
     4-10. ترک گرم
11. جوشکاری میگ (MIG) و تیگ (TIG) آلومینیم
     1-11. جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن با فرایند میگ (MIG)
     2-11. مزایای استفاده از روش میگ (MIG)
     3-11. عیوب روش جوشکاری میگ (MIG) برای آلیاژهای آلومینیم
     4-11. نکات مهم در جوشکاری میگ (MIG) آلیاژهای آلومینیم
     5-11. کیفیت و سلامت جوش های آلیاژهای آلومینیم با فرایند جوشکاری میگ (MIG)
     6-11. عیوب جوش در جوشکاری میگ (MIG) آلیاژهای آلومینیم
     7-11. نقطه جوش به وسیله روش میگ (MIG) برای آلیاژهای آلومینیم
     8-11. جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن با فرایند تیگ (TIG)
     9-11. مواد مهم در جوشکاری با فرایند تیگ (TIG) برای اتصال آلیاژهای آلومینیم
     10-11. معایب و مشکلات جوشکاری آلیاژهای آلومینیم به روش تیگ (TIG)
          1-10-11. مشکل شروع قوس
          2-10-11. ناکافی بودن قدرت پاک کنندگی قوس
          3-10-11. کثیف بودن خط جوش
          4-10-11. وجود ناخالصی در گاه محافظ به دلیل نشت هوا یا آب
          5-10-11. آلودگی الکترود تنگستن به وسیله آلومینیم
          6-10-11. انتخاب الکترود تنگستن نادرست
          7-10-11. آلودگی فلز جوش به وسیله الکترود تنگستن
          8-10-11. زبر و ناهموار بودن سطح مهره جوش ها
          9-10-11. بیش از حد پهن شدن گرده جوش
          10-10-11. عدم نفوذ کافی جوش
          11-10-11. مجموعه مشکلات مربوط به مفتول جوشکاری
          12-10-11. عدم وجود امکان دیدن قوس یا حوضچه جوش
          13-10-11. داغ شدن بیش از حد دستگاه
          14-10-11. داغ شدن بیش از حد تورچ، اتصالات و کابل ها
11-11. مقایسه بین فرایندهای جوشکاری تیگ (TIG) و میگ (MIG) دراتصال آلیاژهای آلومینیم
          1-11-11. مزایای فرایند جوشکاری میگ (MIG)
          2-11-11. مزایای فرایند جوشکاری تیگ (TIG)
12. فلز پرکننده
     1-12. انتخاب فلز پرکننده برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیم
          1-1-12. سهولت جوشکاری
          2-1-12. استحکام جوش
          3-1-12. شکل پذیری جوش
          4-1-12. درجه حرارت کار
          5-1-12. مقاومت در برابر خوردگی
          6-1-12. عملیات حرارتی پس گرمایی
          7-1-12. حساسیت نسبت به ترک
     2-12. بررسی طبقه بندی سیم و مفتول های جوشکاری آلومینیم بر اساس استاندارد AWS : SFA - 5/10
     3-12. بررسی خانواده SFA - 5/3، الکترودهای روپوش دار آلومینیم برای جوشکاری قوس الکتریکی دستی
13. آشنایی با گازهای محافظ مصرفی در جوشکاری
     1-13. آزگون
     2-13. هلیم
     3-13. مخلوط گازهای آرگون - هلیم
     4-13. مخلوط گازهای آرگون - هیدروژن
     5-13. مخلوط گازهای آرگون اکسیژن آزاد
     6-13. گاز نیتروژن
14. سایر روش های جوشکاری آلومینیم
     1-14. جوشکاری ذیفوزیونی
     2-14. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
     3-14. فرایند جوشکاری با گاز
          1-3-14. گازهای سوختنی
          2-3-14. فلاکس های جوشکاری
          3-3-14. طراحی جوش
     4-14. جوشکاری با الکترود دستی (SMAW)
     5-14. جوشکاری مقاومتی (نقطه ای، نواری، جرقه ای)
          1-5-14. جوشکاری پیش طراحی
          2-5-14. جوشکاری شبکه ای آلیاژهای آلومینیم
          3-5-14. جوشکاری جرقه ای
     6-14. جوشکاری آلیاژهای آلومینیم با استفاده از فرایند جوشکاری پلاسما
     7-14. جوشکاری حالت جامد
15. جوشکاری آلیاژهای ریختگی آلومینیم
16. لحیم کاری سخت و نرم
17. انتخاب یک فرایند جوشکاری برای آلومینیم و آلیاژهای آن
18. تمیزکاری قبل از جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن
19. طراحی اتصال و لبه سازی در جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن
     1-19. طراحی فیکسچر و نگهدارنده در جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن
20. پیشگرمایی در جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »