دات نت نیوک
X
GO

کتاب متالورژی و جوشکاری فولادهای زنگ نزن

کتاب متالورژی و جوشکاری فولادهای زنگ نزن تالیف John C. Lippold و Damian J. Kotecki ترجمه جناب آقای مهندس امیر خاکزاد منتشر شده و در دسترس مهندسان متالورژی، متخصصان جوشکاری و سایر علاقمندان به این مبحث قرار دارد. این کتاب در 1000 نسخه  توسط نشر طراح در سال 1390 به چاپ رسیده است.

 

پیشگفتار

انگیزه نگارش این کتاب از میل به ایجاد ماخذی برای مهندسان، دانشمندان و دانشجویان در زمینه متالورژی جوشکاری و قابلیت جوشکاری فولادهای زنگ نزن نشات می گیرد. متون و کتب مرجع بسیار خوبی در رابطه با موضوع این کتاب وجود دارند که دارای اولویت هستند. این کتاب ها شامل راهنمای منتشر شده توسط انجمن جوشکاری امریکا، کتاب متالورژی جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت اثر R. J. Castro و J. J. de Cadenet و نیز کتاب متالورژی جوشکاری فولادهای زنگ نزن E. Folkhard می شود. تمامی موارد فوق در زمان انتشار، منابع مرجع ممتازی بوده و تا به امروز نیز چنین می باشند.

ولی تکنولوژی جوشکاری فولادهای زنگ نزن به مقدار قابل توجهی از زمان انتشار کتاب مذکور به وسیله Folkhard در سال 1984 تغییر کرده است. بطور خاص، فولادهای زنگ نزن دو فازی و شاخه Super از آلیاژهای آستنیتی، مارتنزیتی و دو فازی برجسته بوده و در کاربردهای مخصوصی که نیاز به جوشکاری می باشد، بطور گسترده ای استفاده شده اند. همچنین تحقیقات بیشتری در زمینه شاخه های آستنیتی استاندارد انجام شده است. بطور مستقل، هر یک از نویسندگان دوره ها و سمینارهایی در موضوع متالورژی جوشکاری و قابلیت جوشکاری فولادهای زنگ نزن ارائه نموده و مجموع این مطالب کتاب حاضر را بنا نهاده اند.

این کتاب با فصل های معرفی تاریخچه فولادهای زنگ نزن، دیاگرام های فازی مرتبط و دیاگرام های ساختاری آغاز می شود. سپس فصل های مفصل تر در رابطه با متالورژی جوشکاری و قابلیت جوشکاری هر کدام از پنج خانواده ساختاری فولادهای زنگ نزن (مارتنزیتی، فریتی، آستنیتی، دوفازی و رسوب سختی شونده) آورده شده اند. همچنین هر یک از فصل ها شامل بخشی کوتاه در زمینه متالورژیکی مکانیکی و فیزیکی هر کدام از این سیستم ها و بحث قابلیت جوشکاری آنها می باشند. برخی از این بخش ها شامل مطالعات وضعیتی مختصری هستند که به خواننده اجازه می دهند مشاهده نماید که چطور مفاهیم مطرح شده می توانند در شرایط واقعی به کار برده شوند. در نهایت نیز فصلی خاص برای اتصالات فلزی نامتجانس ارائه شده است.

 

فهرست مطالب 

فصل اول: مقدمه

1-1. تعریف فولاد زنگ نزن
2-1. تاریخچه فولاد زنگ نزن
3-1. انواع فولاد زنگ نزن و کاربرد آن
4-1. مقاومت به خوردگی
5-1. تولید فولاد زنگ نزن
فهرست مراجع

 

فصل دوم: دیاگرام های فازی

1-2. سیستم آهن - کربن
2-2. سیستم آهن - کروم - کربن
3-2. سیستم آهن - کروم - نیکل
4-2. دیاگرام های فازی برای سیستم های آلیاژی خاص
فهرست مراجع

 

فصل سوم: عناصر آلیاژی و نمودارهای ساختاری

1-3. عناصر آلیاژی در فولادهای زنگ نزن
2-3. عناصر پایدار کننده فریت در مقابل عناصر پایدار کننده آستنیت
3-3. نمودارهای ساختاری
4-3. سیستم های آلیاژی آستنیتی - مارتنزیتی
5-3. سیستم های آلیاژی فریتی - مارتنزیتی
6-3. شبکه عصبی محاسبه فریت
فهرست مراجع

 

فصل چهارم: فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی

1-4. آلیاژهای مواد مصرفی استاندارد
2-4. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
3-4. متالورژی جوشکاری
4-4. خواص مکانیکی قطعات جوش
5-4. قابلیت جوشکاری
6-4. فولادهای زنگ نزن سوپر مارتنزیتی
7-4. مطالعه وضعیتی: محاسبه دماهای MS فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی
فهرست مراجع

 

فصل پنجم: فولادهای زنگ نزن فریتی

1-5. آلیاژها و مواد مصرفی استاندارد
2-5. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
3-5. متالورژی جوشکاری
4-5. خواص مکانیکی قطعات جوشی
5-5. قابلیت جوشکاری
6-5. مقاومت به خوردگی
7-5. عملیات حرارتی پس از جوش
8-5. انتخاب فلز پرکننده
9-5. مطالعه وضعیتی: ترک خوردگی HAZ در نوع 436 به هنگام تغییرشکل سرد
10-5. مطالعه وضعیتی: ترک خوردگی تنش بین دانه ای در منطقه HAZ از نوع 430
فهرست مراجع

 

فصل ششم: فولادهای زنگ نزن آستنیتی

1-6. آلیاژها و مواد مصرفی استاندارد
2-6. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
3-6. متالورژی جوشکاری
4-6. خواص مکانیکی قطعات جوشی
5-6. قابلیت جوشکاری
6-6. مقاومت به خوردگی
7-6. آلیاژهای خاص
8-6. مطالعه وضعیتی: انتخاب فلز پرکننده صحیح
9-6. مطالعه وضعیتی: ترک خوردگی در منطقه متاثر از جوش
فهرست مراجع

 

فصل هفتم: فولادهای زنگ نزن دوفازی

1-7. آلیاژها و مواد مصرفی استاندارد
2-7. متالورژی فیزیکی
3-7. خواص مکانیگی
4-7. متالورژی جوشکاری
5-7. کنترل تعادل فریت - آستنیت
6-7. قابلیت جوشکاری
7-7. خواص مکانیکی جوش
8-7. مقاومت به خوردگی
فهرست مراجع

 

فصل هشتم: فولادهای زنگ نزن رسوب سختی شونده

1-8. آلیاژها و مواد مصرفی استاندارد
2-8. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
3-8. متالورژی جوشکاری
4-8. خواص مکانیکی قطعات جوشی
5-8. قابلیت جوشکاری
6-8. مقاومت به خوردگی
فهرست مراجع

 

فصل نهم: جوشکاری فولادهای زنگ نزن ناهمسان

1-9. کاربرد جوش های ناهمسان
2-9. جوشکاری فولاد کربنی یا کم آلیاژ با فولاد زنگ نزن آستنیتی
3-9. قابلیت جوشکاری
4-9. ترکیبات نامشابه دیگر
فهرست مراجع

 

فصل دهم: تست جوش پذیری

1-10. مقدمه
2-10. تست مهار متغییر
3-10. تست داکتیلیتی داغ
4-10. تست خمش ترک یا شکاف
5-10. تست کرنش تا شکست
6-10. تست های دیگر جوش پذیری
فهرست مراجع

 

ضمیمه 1: ترکیبات شیمیایی فولادهای زنگ نزن
ضمیمه 2: تکنیک های اچ برای جوش های فولادی زنگ نزن

واژه نامه

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »