دات نت نیوک
X
GO

کتاب مبانی مهندسی برق در جوشکاری

کتاب مبانی مهندسی برق در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. ساختمان ماده
     2-1. ساختمان اتم
     3-1. بار الکتریکی
2. الکتریسیته چیست؟
     1-2. بارهای آزاد و مقید – پولاریزاسیون
     2-2. ولتاژ
3. انواع جریان
4. مقاومت
     1-4. قانون اهم
     2-4. قوانین مقاومت
     3-4. تاثیر حرارت بر مقاومت
     4-4. مقاومت های سری
     5-4. مقاومت های موازی
5. خازن
     1-5. خازن های سری
     2-5. خازن های موازی
6. الکترومغناطیس
7. القاء گر (اندوکتانس)
8. ترانسفورماتور
9. دیودها
     1-9. اصول کار دیود
10. ترانزیستورها
     1-10. ترانزیستور پیوندی
11. تریستور
12. خطرات برق گرفتگی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »