دات نت نیوک
X
GO

کتاب لایه های محافظ

کتاب لایه های محافظ توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. تعریف و مفهوم عملیات سطحی
2. انواع روش های عملیات سطحی (با استفاده از جوشکاری)
     1-2. پرکردن (بازسازی)
     2-2. لایه دادن
     3-2. روکش کاری
          1-3-2. فرایندهای روکش دهی حالت جامد
          2-3-2. روکش دهی توسط فرایندهای قوسی
          3-3-2. خواص صفحات روکش داده شده
          4-3-2. فرایند ساخت صفحات روکش داده شده
     4-2. سخت پوشی
          1-4-2. مواد سخت پوشی
          2-4-2. فرایندهای سخت پوشی
          3-4-2. اجرای عملیات سخت پوشی
          4-4-2. ماشین کاری رسوبات سخت پوشی
          5-4-2. عملیات حرارتی
          6-4-2. نمونه هایی از کاربردهای سخت پوشی
3. جوشکاری فولادهای از پیش پوشش داده شده
     1-3. جوشکاری فولادهای گالوانیزه شده
     2-3. جوشکاری فولادهای آلومینایزه شده
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »