دات نت نیوک
X
GO

کتاب قید و بست در جوشکاری

کتاب قید و بست در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. جیگ ها و فیکسچرها
2. امتیازهای قید و بند
     1-2. بهره وری
     2-2. قابلیت تعویض و جایگزینی
     3-2. کاهش نیاز به مهارت کاربر
     4-2. کاهش هزینه
3. عناصر قید و بند
     1-3. عناصر موقعیت دهنده
     2-3. گیره
     3-3. عناصر هدایت و تنظیم ابزار
4. مواد مورد استفاده در ساخت قید و بند
     1-4. فولاد تندبر
     2-4. فولاد قالب
     3-4. فولاد کربن دار
     4-4. فولاد فنر
     5-4. فولاد ابزار بدون پیچیدگی
     6-4. فولاد نیکل کروم
     7-4. فولاد با تنش کششی بالا
     8-4. فولاد نرم
     9-4. چدن خاکستری
     10-4. نایلون و الیاف مصنوعی
     11-4. فسفر برنز
5. انواع جیگ ها
6. انواع فیکسچرها
7. دسته بندی فیکسچرها
8. موقعیت دهی
     1-8. اصول الزامات قطعه کار
     2-8. دقت
     3-8. محدودیت ها
     4-8. صرفه جویی در حرکت
     5-8. موقعیت دهنده های زائد
     6-8. موقعیت دهنده های جوشکاری
          1-6-8. ملاحظات اقتصادی
          2-6-8. ملاحظات تکنیکی
9. نگهدارنده ها
     1-9. قوانین اساسی نگهداشتن قطعات
     2-9. محل قرارگیری روبندها
     3-9. نیروی ابزار برشی
     4-9. نیروی روبندها
     5-9. انواع روبندها
          1-5-9. روبندهای انگشتی
          2-5-9. روبندهای پیچی
          3-5-9. روبندهای چرخشی
          4-5-9. روبندهای ناخنی
          5-5-9. مهره دستی آزادشونده سریع
          6-5-9. روبندهای بادامکی
          7-5-9. روبندهای گوه ای
          8-5-9. روبندهای زانویی
          9-5-9. روبندهای مکانیزه (هیدرولیکی و نیوماتیکی)
          10-5-9. گیره ها و سه نظام ها
          11-5-9. روبندهای غیرمکانیکی مخصوص
          12-5-9. نگه داشتن قطعات خاص
          13-5-9. نگه داشتن قطعات با شکل پیچیده
          14-5-9. نگه دارنده های گروهی
10. فیکسچرهای جوشکاری
     1-10. انواع جیگ و فیکسچرهای جوشکاری
     2-10. نکات اساسی در طراحی فیکسچرهای جوشکاری
     3-10. نکات مهم در طراحی جیگ و فیکسچرهای جوشکاری
11. فیکسچرهای کنترل یا فرمان
     1-11. فرمان ها (سنجه های برو - نرو)
     2-11. فیکسچرهای کنترل ساعتی
     3-11. انواع دیگر فرمان
12. ملاحظات عمومی برای طراحی یک کارگاه
     1-12. مقررات و قوانین
     2-12. طرح
     3-12. طرح یک کارگاه جوشکاری
     4-12. انبارش مواد مصرفی جوشکاری
     5-12. تجهیزات در محل انجام جوشکاری
     6-12. گازهای مصرفی
     7-12. تهویه و تخلیه محلی
          1-7-12. سیستم های مختلف تخلیه
     8-12. وسایل چرخاندن و کج کردن
     9-12. وسایل بست و گیره
     10-12. وسایل برای محافظت گاز
12. جوشکاری با ربات ها
13. منابع تامین گاز برای یک کارگاه جوشکاری
14. نتیجه گیری و چشم انداز / نقطه نظر
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »