دات نت نیوک
X
GO

کتاب عیوب جوش در فولادها

کتاب عیوب جوش در فولادها تالیف جناب آقای مهندس هادی پهلوان زاده منتشر شده و در دسترس مهندسان فعال در حوزه بازرسی جوش قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه و توسط انتشارات دایره صنعت، در سال 1391 به چاپ رسیده است

 

پیشگفتار مترجم

به تشوریق دوستان و همکارانم، بر آن شدم تا نوشتاری گردآورم و با بهتر شناساندن عیب های جوش، خوانندگان را بر آن دارم که یکی از آن چیزهایی که می تواند به زندگی و دایره آدمی آسیب برساند را ناچیز نپندارند.

من یک بازرس جوش هستم. ناگوارترین پیز برای من همیشه این بوده و هست که بیشتر کارفرمایان ارزش جوش را در نمی یابند. بدبختانه جوش آنگاه به خوبی انجام می شود که کارفرما بخواهد و افزایش یا کاهش کیفیت جوش، وابسته به دانش فنی و خواست کارفرماست. گمان می کنم تا وقتی که دانش جوش به میان مردم نیاید وضع به همین منوال خواهد بود.

همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، با جوش سر و کار داریم. "جوش بد" شاید گریبان زندگی تمامی ما را به گونه ای بگیرد. ما در سازه های فولادی، یا زندگی می کنیم، یا رفت و آمد نموده و یا در کار ساخت و ساز هستیم. از زیر یا روی پل ها می گذریم، انرژی مورد نیاز ما در مخازن و لوله های نفت و گاز نگهداری یا جابجا می شود، هواپیماها و کشتی ها، ما و بار ما را می آورند و می برند، نگاه ما همواره به بنا و نمای زیبای ساختمان ها است و به پایداری آنها نمی اندیشیم.

عیب جوش، تاکنون رویدادهای ناگوار و مرگباری از نظر کمی و کیفی قابل توجه در جهان پدید آورده است. ترک ها پدید آمده و گسترش می یابند. قطعات از هم گسسته و ما از غرق شدن کشتی ها، سقوط هواپیماها، فرو ریختن پل هاو ساختمان ها، انفجار مخازن و ترکیدن لوله ها و سیلندرها ... تلخکام می شویم.

باید بپذیریم که هنوز جوش سخن فراوانی برای گفتن دارد. بی گمان روزی روش های جوشکاری بهتر و یا شاید روش هایی ارزنده تر از جوش در جهان جایگزین روش های کنونی می شود. تا سرنوشت ما دستخوش عیب های جوش نشود. تا آن روز ما ناچاریم که پاسدار جوش باشیم و نگذاریم آسیب های ان زندگی و دارایی مان را نابود سازد.

خواست و تلاش من در این نوشتار به گونه ای بوده که عیب ها در جوشکاری فولادها به روش قوس الکتریکی بررسی شود، نوشته ها ساده باشد تا خوانندگان با هر دانشی بتوانند از آن بهره برند، تصویرها گویا و دسته بندی مطالب دقیق باشد. چگونگی پیشگیری و رفع ناپیوستگی ها و بازرسی و ارزیابی و رفع آنها با دقت زیاد یادآوری شود. الفاظ و اصطلاحات فنی به همان صورت متداول بیان گردد. امیدوارم که خواست من به تلاشم نزدیک باشد.

علاوه بر یاری خانم دکتر شمس و آقای مهندس جلال ابراهیم پور در تالیف این نوشتار، من از راهنمایی بزرگان و اندیشمندان این دانش همچون آقای دکتر امیر حسین کوکبی و آقای مهندس عبدالوهاب ادب آوازه بهره بردم.

ناگفته پیداست که این نوشتار بدون کاستی نیست. زیرا که هر یک از ما تنها بخشی از دانش را می دانیم و همه دانسته ها نزد ما نیست.

 

فهرست مطالب

فصل اول: عیب جوش

فصل دوم: اشکالات جوشکاری

فصل سوم: اهمیت پیشگیری

فصل چهارم: عوامل موثر در کیفیت جوش

  • عوامل انسانی (جوشکار و بازرس جوش)
  • فولاد (ترکیبات و ناخالصی ها، منطقه متاثر از حرارت و عیوب مربوط به فولادها)
  • طراحی (اصول طراحی جوش)