دات نت نیوک
X
GO

کتاب عملیات سطحی

کتاب عملیات سطحی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. کلیات فرایند
2. فرایندهای پاشش حرارتی
     1-2. پاشش سیمی توسط شعله اکسی گاز (OFW)
     2-2. پاشش سیمی توسط قوس الکتریکی (EAW)
          1-2-2. مزایا و معایب فرایند EAW
     3-2. پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز (OFP)
          1-3-2. پاشش شعله ای و نفوذ
     4-2. پاشش پودری توسط قوس پلاسما (PA)
          1-4-2. پاشش پلاسما در خلاء
          2-4-2. پاشش توسط قوس پلاسمای منتقل شده
          3-4-2. مزایا و محدودیت های فرایند PA
     5-2. پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز با سرعت بالا (HVOF)
          1-5-2. پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز با سرعت بالا و با روش احتراق پالسی
          2-5-2. پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز با سرعت بالا و با روش احتراق پیوسته
3. آماده سازی سطح
     1-3. تمیزکاری شیمیایی
     2-3. خرده پاشی
     3-3. رزوه کاری خشن
     4-3. پوشش های پیوندی
     5-3. پیشگرم
4. عملیات نهایی
5. مواد پاشش حرارتی و کاربردها
     1-5. پوشش های مقاوم در برابر سایش
     2-5. پوشش های مقاوم در برابر خوردگی
     3-5. پوشش های محافظ در برابر اکسیداسیون
     4-5. پوشش های عایق حرارتی
     5-5. پوشش های مانع حرارت
     6-5. پوشش های الکتریکی
     7-5. پوشش های بازیابی ابعادی
6. ساختار و خواص پوشش ها
     1-6. ریزساختار پوشش
7. ایمنی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »