دات نت نیوک
X
GO

کتاب طراحی سازه های آلومینیمی

کتاب طراحی سازه های آلومینیمی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. آماده سازی قطعات آلومینیمی و آلیاژهای آن برای انجام جوشکاری
     1-1. تمیزکاری قبل از جوشکاری آلومینیمو آلیاژهای آن
     2-1. آماده سازی و طراحی اتصال و لبه سازی
     3-1. پیشگرم در جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن
2. طراحی فیکسچر و نگهدارنده
3. انتخاب فرایند جوشکاری مناسب برای آلومینیم و آلیاژهای آن
4. مقایسه بین خواص آلومینیم و فولاد
5. طراحی سازه های آلومینیمی
     1-5. بارها و نیروها
     2-5. تنش های مجاز
     3-5. کشش
     4-5. فشار
     5-5. کمانش ستون
     6-5. کمانش تیر
     7-5. جان تیرها
     8-5. تکیه گاه
     9-5. تنش های مرکب
6. اتصال
     1-6. جوشکاری
     2-6. پیچ کردن
     3-6. پرچ کاری
7. دیگر ملاحظات در طراحی
     1-7. مقاوم کننده ها
     2-7. خمش
     3-7. خستگی
     4-7. مقاومت در برابر خوردگی
     5-7. حفاظت به وسیله مواد ناهمجنس
     6-7. آزمایش کردن
8. تحلیل ایستا
     1-8. تحلیل ایستا برای بارگذاری استاتیک
     2-8. تحلیل ایستا برای بارگذاری دینامیک
     3-8. سازه های ساخته شده از پروفیل های اکسترود شده
     4-8. سازه های ساخته شده از وق ها و پروفیل های اکسترود شده
     5-8. ساخت با مواد مختلف
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »