دات نت نیوک
X
GO

کتاب طراحی اتصالات جوشکاری شده

کتاب طراحی اتصالات جوشکاری شده توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. انواع اتصال
2. انواع جوش
3. واژه ها و تعاریف
     1-3. واژه شناسی قسمت های مختلف جوش کامل شده
     2-3. واژه شناسی ذوب و نفوذ
     3-3. واژه شناسی اندازه جوش
     4-3. واژه شناسی کاربردهای جوش
4. موقعیت های جوشکاری
5. طراحی اتصال جوش
     1-5. جوش های شیاری
     2-5. جوش های نبشی
     3-5. محل جوش
     4-5. اندازه جوش
6. علائم و نشانه های جوشکاری، لحیم کاری و آزمون های غیرمخرب
     1-6. علائم جوشکاری براساس استاندارد آمریکایی
          1-1-6. علائم پایه ای
          2-1-6. موقعیت اجزاء
          3-1-6. علائم تکمیلی
          4-1-6. ترسیم علائم
          5-1-6. خطوط مرجع چندگانه
          6-1-6. فرایندها
          7-1-6. مثال ها
     2-6. علائم لحیم کاری بر اساس استاندارد امریکایی
          1-2-6. اتصالات لحیم کاری شده
          2-2-6. فرایندهای لحیم کاری
     3-6. علائم بررسی های غیرمخرب براساس استاندارد امریکایی
          1-3-6. علائم مربوط به NDE
          2-3-6. علائم ترکیبی
          3-3-6. مراجع
          4-3-6. میزان بازرسی
     4-6. علائم جوشکاری براساس استاندارد اروپایی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »