دات نت نیوک
X
GO

کتاب طراحی اتصالات جوشکاری

کتاب طراحی اتصالات جوشکاری تالیف John Hicks و ترجمه جناب آقای مهندس شهرام قلی زاده میانکوه و ویراستاری علمی جناب دکتر فرشید مالک قائنی منتشر شده و در دسترس دانشجویان، مهندسان، طراحان و سایر علاقمندان به این مبحث کاربردی و مهم قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه و توسط نشر طراح، در سال 1390 به چاپ رسیده است

 

پیشگفتار ویراستار

امروزه تکنولوژی های متعدد در ساخت تجهیزات در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می شوند. اما علی رغم اهمیت تک تک این فناوری ها، جوشکاری جایگاه ویژه ای دارد. از عمده ترین دلایل این نقطه نظر نیاز به بومی سازی این تکنولوژی و دیگری نقش عمده جوشکاری در قابلیت اعتماد سازه ها و تجهیزات می باشد
آمار جهانی نشان می دهد بسیاری از خرابی های ناشی از مکانیزم های تغییرشکل پلاستیک، خستگی، شکست، خزش و خوردگی در نواحی اتصالات سازه ها و تجهیزات رخ می دهند. لذا اطمینان از طراحی، اجرا و بازرسی صحیح اتصالات جوشکاری شده دارای اهمیت فوق العاده از لحاظ مسئولیت های قانونی و نیز ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان می باشد. در مراحل مختلف شکل گیری یک اتصال جوشی، "طراحی جوش" سنگ اول بنا می باشد و تصمیمات مرتبط می تواند در مراحل بعدی مزیت ها و یا محدودیت های فراوانی را با هزینه های مرتبط ایجاد نماید

با مطالعاتی که اینجانب به اتفاق همکار عزیز خود جناب آقای مهندس شهرام قلی زاده انجام دادم، متوجه شدم کتبی که در رابطه با طراحی جوش می توان به فارسی یافت، بیشتر متوجه موضوعاتی از دیدگاه طراحی سازه، پخ سازی ها و علائم نقشه می باشند. هدف کتاب حاضر کمک به درک ویژگی های تکنولوژی جوشکاری و عملکرد اتصالات جوشکاری شده برای طراحان، تاییدکنندگان طراحی، سازندگان، بازرسان و بهره برداران تاسیسات حساس می باشد. لذا این کتاب می تواند برای مهندسان جوش، عمران، مکانیک، متالورژی و نیز مدیران درگیر در جنبه های مختلف پروژه های ساخت مفید باشد. در بخش های گوناگون این کتاب موضوعات متنوعی از آنالیز تنش تا بحث های مربوط به ارزیابی عیوب جوش به همراه مسائلی به عنوان نمونه در انتهای هر بخش ارائه شده است. البته حل مسائل نمونه در انتهای کتاب آورده شده است

در میان بخش های مختلف برخی موضوعات مطرح شده اند که می توانند بسیار به درک حساسیت ها در استانداردهای بین المللی معتبر کمک نمایند. مباحثی که در زمینه مبانی مختلف طراحی اتصالات در فصل چهارم مطرح شده که شامل طراحی پلاستیک نیز می گردد و اهمیت طراحی و اجرای صحیح جوش به ویژه برای جلوگیری از تخریب سازه ها در شرایط زلزله را نشان می دهد. همچنین در فصل پنجم بحث هایی از نقطه نظر اجرا و به خصوص انحرافات ابعادی و حساسیت برخی اتصالات در مخازن تحت فشار مطرح گردیده است که این موضوعات را کمتر می توان با این توضیحات مختصر و مفید در کتاب دیگری یافت

 

فهرست مطالب

فصل اول: اصول مقاومت مصالح

  • تنش عمودی
  • تنش برشی
  • کرنش برشی
  • تنش سه بعدی
  • تمرکز تنش
  • شکست مواد

     - نظریه شکست الاستیک
     - شکست نرم
     - شکست ترد
     - ترک خستگی