دات نت نیوک
X
GO

کتاب ریخته گری پیشرفته

کتاب ریخته گری پیشرفته تالیف جناب آقای دکتر ایوب حلوایی با همکاری جناب آقای مهندس محمد پیماندار و جناب آقای مهندس محمدرضا درون پرور منتشر شده و در دسترس مهندسان متالورژی و علاقمندان به این زمینه قرار دارد. چاپ اول این کتاب در پانصد نسخه و توسط مرکز نشر دانشگاهی در سال 1394 به چاپ رسیده است.

 

پیش گفتار

قدمت ریخته گری فلزات و آلیاژها با ذوب احیایی سنگ های معدنی مسی به سه تا پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح در خاور نزدیک می رسد و با ریخته گری آلیاژهای مس  / آرسنیک دار و برنز قلع (مفرغ) به 1500 تا 3000 هزار سال قبل از میلاد در خاور نزدیک برمی گردد. کشف جام برنزی در قریه حسنلوی آذربایجان، پیشینه ریخته گری در ایران را به حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح می رساند. کهن ترین روش ریخته گری، تهیه قطعات با استفاده از مدل های مومی بوده است. اما ریخته گری فلزات در قالب های ماسه ای، متداول ترین روش ریخته گری در جهان به شمار می رود.

انتشار کتاب های ریخته گری در ایران از سال 1357 آغاز شده است و تاکنون کتاب های بسیاری در زمینه ها، فرایندهای ریخته گری فلزات آهنی و غیرآهنی، انجماد فلزات، طراحی و ساخت مدل های ریخته گری، عیوب قطعات ریختگی و ریخته گری منقطع و پیوسته شمش ها و محصولات مداوم ریزی به چاپ رسیده است. درباره معرفی روش های ریخته گری تنها تعداد معودی کتاب در زمینه ریخته گری در قالب های دائمی و ریخته گری تحت فشار نگاشته شده است و صاحب نظران به روش ریخته گری در قالب ماسه ای به طور ضمنی در سایر کتاب هی ریخته گری پرداخته اند. نبود کتاب در زمینه روش های پیشرفته ریخته گری مولفان را بر آن داشت که در این زمینه اقدام کنند تا دانشمندان، صنعت گران و دانشجویان به کتاب مناسبی در زبان فارسی دسترسی داشته باشند.

کتاب روش های پیشرفته ریخته گری به روش های ریخته گری در قالب های فلزی و روش های به تازگی توسعه یافته پرداخته است. روش های ریخته گری در قالب های دائمی، تحت فشار، ریخته گری گریز از مرکز و ریخته گری کوبشی در فصول اولیه معرفی شده اند و در فصول بعد به روش های جدیدتر ضد جاذبه، نیمه جامد و ریخته گری با انجماد جهت دار و تک بلور پرداخته شده است که با استفاده از قطعات ریختگی با کیفیت ویژه مانند پره های توربین گازی و هواپیما تولید می شوند. این روش های اغلب پس از جنگ های جهانی اول و دوم وارد صنایع ریخته گری جهان شده اند.

امید است که این تلاش کوچک گامی در جهت پیشرفت گشور عزیزمان ایران باشد. اندیشمندان، صنعتگران و دانشجویان عزیز بر مولفان منت خواهند گذاشت، اگر کاستی های کتاب را تذکر دهند.

 

عنوان فصول

1. ریخته گری ثقلی در قالب دائم
2. ریخته گری تحت فشار
3. ریخته گری گریز از مرکز
4. ریخته گری کوبشی
5. ریخته گری ضدجاذبه
6. ریخته گری با انجماد جهت دار و تک بلور
7. ریخته گری و پتک کاری نیمه جامد

منابع
واژه نامه

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار،