دات نت نیوک
X
GO

کتاب رفتار سازه های جوشکاری تحت بارگذاری دینامیک

کتاب رفتار سازه های جوشکاری تحت بارگذاری دینامیک توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. پارامترهای تنش تناوبی
3. منحنی S-N
4. ماهیت اماری خستگی
5. خستگی در سیکل های کم
6. شکست نگاری ماکروسکوپی شکست های خستگی
7. خصویات ساختاری خستگی
8. رشد ترک خستگی
9. پارامترهای موثر بر رفتار خستگی
     1-9. اثر فرکانس بارگذاری
     2-9. اثر تنش متوسط بر خستگی
     3-9. اثر شیار و تمرکز تنش
     4-9. اثر اندازه
     5-9. اثر سطح و خستگی
          1-5-9. زبری سطح
          2-5-9. تغییر خواص سطح
          3-5-9. تنش پسماند سطحی
     6-9. اثر محیط
          1-6-9. خستگی خوردگی
          2-6-9. اثر دما بر خستگی
               1-2-6-9. خستگی در دمای کم
               2-2-6-9. خستگی در دمای زیاد
               3-2-6-9. خستگی گرمایی
     7-9. رفتار ماده
     8-9. اثر متغییرهای متالورژیکی
10. تجمع آسیب خستگی
11. اثر جوشکاری بر رفتار خستگی
     1-11. جوانه زنی چندگانه
     2-11. تمرکز تنش
     3-11. عیوب ماکروسکوپی و میکروسکوپی
          1-3-11. عدم تطابق
          2-3-11. نفوذ ناقص
          3-3-11. ذوب ناقص
          4-3-11. ترک ها
          5-3-11. تخلخل
          6-3-11. آخال
     4-11. تنش های پسماند
     5-11. هندسه اتصال
     6-11. دستورالعمل جوشکاری
     7-11. عملیات حرارتی پس از جوشکاری
12. رشد ترک در جوش
13. روش های بهبود عمر خستگی سازه های جوشکای شده
     1-13. بهبود طراحی و دستورالعمل جوشکاری
          1-1-13. جلوگیری از نقاط با تمرکز تنش زیاد
          2-1-13. اصلاح شیارهای ناشی از جوشکاری
          3-1-13. اصلاح با ذوب کردن به وسیله فرایند تیگ (TIG) یا فرایند TIG Dressing
     2-13. تولید تنش های فشاری سطحی
          1-2-13. پیش کشش
          2-2-13. چکش کاری
          3-2-13. فشار موضعی
          4-2-13. گرم کردن نقطه ای
     3-13. محافظت از اتمسفر
     4-13. مقایسه روش های بهبود خستگی
14. مطالعات موردی
     1-14. تخریب در یک مجموعه لوله کشی فولادی
     2-14. تخریب در یک آسیای گلوله ای
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »