دات نت نیوک
X
GO

کتاب رفتار سازه های جوشکاری تحت انواع مختلف بارگذاری

کتاب رفتار سازه های جوشکاری تحت انواع مختلف بارگذاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. رفتار اتصالات جوشی تحت بارگذاری استاتیکی
     1-2. بارگذاری تک محوری
     2-2. بارگذاری چند محوری
     3-2. بارگذاری قطعات نورد شده در جهت ضخامت
     4-2. تخریب در حالت پایدار
3. رفتار اتصالات جوشی در دمای بالا
     1-3. مقاومت به خزش
     2-3. گسیختگی در اثر تنش
4. رفتار اتصالات جوشی در دمای پایین
5. خستگی تحت بارهای متناوب
     1-5. آزمایش خستگی
     2-5. فرایند شکست خستگی
     3-5. روش های بهبود استحکام خستگی در جوش ها
     4-5. طراحی اتصالات جوشی از نقطه نظر خستگی
6. رفتار سازه های جوشی تحت بارگذاری ضربه ای
7. آثار شیار و عیوب جوشکاری
مرجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »