دات نت نیوک
X
GO

کتاب راهنمای بازرسی الکترودهای جوشکاری

کتاب راهنمای بازرسی الکترودهای جوشکاری تالیف دفتر تحقیقات و معیارهای فنی منتشر شده و در دسترس مهندسان صنعت جوشکاری و بازرسان، ناظران و آزمونگران این عرصه کاربردی قرار دارد. این کتاب با حمایت شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران و در یکهزار نسخه توسط انتشارات مام در سال 1389 به چاپ رسیده است.

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »