دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری پلاستیک ها

کتاب جوشکاری پلاستیک ها توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. پلاستیک ها
     1-2. تاریخچه استفاده از پلاستیک ها
     2-2. مبنای پلاستیک ها
     3-2. طبقه بندی انواع پلاستیک ها
     4-2. روش های اتصال دهی پلیمرها
     5-2. ترموپلاستیک های قابل جوشکاری
3. روش های جوشکاری ترموپلاستیک ها
     1-3. پارامترهای مهم جوشکاری
     2-3. جوشکاری با گاز داغ
          1-2-3. تجهیزات و ابزار لازم برای جوشکاری با گاز داغ
          2-2-3. انواع روش های جوشکاری با گاز داغ
               1-2-2-3. جوشکاری موقتی یا خال جوش
               2-2-2-3. جوشکاری دستی
               3-2-2-3. جوشکاری سریع
               4-2-2-3. جوشکاری خودکار
          3-2-3. شرایط کنترل جوشکاری با گاز داغ
          4-2-3. جوشکاری اکستروژن
     3-3. جوشکاری با ابزار داغ
          1-3-3. تجهیزات و ابزارهای لازم در جوشکاری پلاستیک ها با ابزار داغ
          2-3-3. شرایط جوشکاری با ابزارهای داغ
          3-3-3. جوشکاری لب به لب با ابزار داغ
          4-3-3. جوشکاری روکشی با ابزار داغ
          5-3-3. جوشکاری مارپیچی با ابزار داغ
          6-3-3. سایر فرایندهای جوشکاری با ابزار داغ
          7-3-3. کاربردها
          8-3-3. اتوماسیون جوشکاری با ابزار داغ
          9-3-3. بازرسی جوش
     4-3. جوشکاری امواج مادون قرمز متمرکز شده
     5-3. جوشکاری لیزر
     6-3. جوشکاری مقاومتی کاشتی
          1-6-3. تجهیزات
          2-6-3. کاربردها و ویژگی ها
     3-7. جوشکاری دی الکتریک
          1-7-3. اصول عملیات جوشکاری با فرکانس بالا
          2-7-3. مزایای جوشکاری با فرکانس زیاد
     3-8. جوشکاری القایی
          1-8-3. ویژگی های فرایند جوشکاری القایی
     9-3. جوشکاری میکروویو
     10-3. مقایسه روش های جوشکاری با استفاده از عناصر کاشتنی
     11-3. جوشکاری اصطکاکی
          1-11-3. جوشکاری چرخان
               1-1-11-3. تجهیزات فرایند جوشکاری چرخان
               2-1-11-3. ویژگی های فرایند جوشکاری چرخان
               3-1-11-3. کاربردهای روش جوشکاری اصطکاکی چرخان
               4-1-11-3. متغییرهای جوشکاری اصطکاکی چرخان
               5-1-11-3. استحکام جوش
               6-1-11-3. میخچه کردن چرخان
               7-1-11-3. اتصال مواد پلاستیکی غیرهمجنس
          2-11-3. جوشکاری ارتعاشی
               1-2-11-3. پارامترهای جوشکاری ارتعاشی
               2-2-11-3. استحکام جوش
     12-3. جوشکاری آلتراسونیک (فراصوتی)
          1-12-3. طرح اتصال
          2-12-3. تجهیزات و ابزارهای آلتراسونیک
          3-12-3. انواع جوشکاری آلتراسونیک
          4-12-3. روش های مختلف جوشکاری آلتراسونیک
               1-4-12-3. مغزی دادن فلز در داخل پلاستیک به روش آلتراسونیک
               2-4-12-3. سوارکردن پلاستیک بر روی فلزات به طریق آلتراسونیک
               3-4-12-3. جوش نقطه ای فراصوتی
               4-4-12-3. قالب گیری پلاستیک ها به طریق آلتراسونیک
          5-12-3. محدودیت های روش جوشکاری آلتراسونیک
          6-12-3. موارد کاربرد جوشکاری آلتراسونیک
          7-12-3. جوشکاری قطعات بزرگ
          8-12-3. متغییرهای فرایند جوشکاری آلتراسونیک
          9-12-3. جوش پذیری آلتراسونیک ترموپلاستیک ها
     13-3. جوشکاری با استفاده از حلال
4. انتخاب فرایند برای جوشکاری پلاستیک ها
     1-4. مقدمه
     2-4. خلاصه خصوصیات فرایندها
     3-4. معیارهای انتخاب فرایند
          1-3-4. خواص مواد
          2-3-4. اندازه قطعات و هندسه اتصال
          3-3-4. ملزومات ساخت و آنالیز هزینه
5. ارزیابی کیفیت جوش
     1-5. بازرسی غیرمخرب جوش
          1-1-5. بازرسی چشمی
          2-1-5. تست آلتراسونیک
          3-1-5. تست اشعه (X-Ray)
          4-1-5. تست نشتی
          5-1-5. آزمایش با ولتاژ بالا
     2-5. آزمون های غیرمخرب
6. موارد سلامت و ایمنی
     1-6. تجزیه پلیمر
     2-6. موارد مربوط به فرایند
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »