دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای کم آلیاژ مقاوم به خزش

کتاب جوشکاری فولادهای کم آلیاژ مقاوم به خزش توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. آزمون های دمای بالا
     1-2. آزمون خزش
     2-2. آزمون تنش - گسیختگی
     3-2. آزمون های کششی کوتاه مدت
3. ارزیابی نتایج آزمون خزش
     1-3. مقادیر قابل محاسبه در فولادهای مقاوم به حرارت
4. خواص خزشی آلیاژهای گوناگون
5. جوشپذیری فولادهای کروم - مولیبدن دار
6. پدیده تردی
     1-6. تردی بازپختی
7. استانداردهای اروپایی برای فولادهای کم آلیاژ مقاوم در دمای بالا
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات و بازرسی جوشکاری منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »