دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای کم آلیاژ برای کاربرد در دمای پایین

کتاب جوشکاری فولادهای کم آلیاژ برای کاربرد در دمای پایین توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. اثر شرایط سرویس Cryogenic بر خواص مکانیکی
     1-2. استحکام
     2-2. انرژی ضربه
3. مشخصات فولادهای مورد استفاده در شرایط Cryogenic
4. جوش پذیری
     1-4. فولادهای 9% Ni
5. جدول استانداردهای اروپایی فولادهای Cryogenic و زمینه کاربرد آنها
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »