دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و نسوز

کتاب جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و نسوز توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. اکسیداسیون
     2-1. تردی توسط رسوبات بین فلزی
2. خواص فولادهای مورد استفاده در مای بالا
     1-2. فولادهای کربنی و کروم مولیبدن دار
     2-2. فولادهای زنگ نزن
     3-2. فولادهای آلیاژی پرآلیاژ کروم - آلومینیم دار (نسوز)
3. جوشکاری فولادهای دمای بالا حاوی 9 تا 12 درصد کروم
4. جوشکاری فولادهای دمای بالای آستنیتی
5. استانداردهای اروپایی برای فولادهای کم آلیاژ مقاوم در دمای بالا
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »