دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای ترمومکانیکی

کتاب جوشکاری فولادهای ترمومکانیکی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. عملیات حرارتی - مکانیکی (ترمومکانیکی)
2. روش های مختلف نورد
     1-2. نورد کنترل شده
          1-1-2. هدف اصلی از نورد کنترل شده
          2-1-2. سرمادهی کنترل شده پس از نورد کنترل شده
          3-1-2. سرد کردن تسریع شده
     2-2. نورد متداول
     3-2. نورد نرماله
     4-2. نورد ترمومکانیکی
3. فولادهای ترمومکانیکی
     1-3. ترکیب شیمیایی
     2-3. خواص استحکامی
4. جوش پذیری
     1-4. چقرمگی ضربه
5. فولادهای بدون پرلیت، کم پرلیت و فقیر از پرلیت
     1-5. جوشکاری فولادهای بدون پرلیت، کم پرلیت و فقیر از پرلیت
6. فولادهای ساختمانی ریزدانه ترمومکانیکی (براساس DIN 10113 Part 3)
     1-6. فلزات پرکننده و مواد کمکی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »