دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری ذوبی و تحلیل حرارتی

کتاب جوشکاری ذوبی و تحلیل حرارتی اثر جناب آقای دکتر علیرضا آرائی و جناب آقای دکتر مهدی جعفری وردنجانی منتشر شده و در دسترس دانشجویان، مهندسان و سایر علاقمندان این رشته کاربردی قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در پاییز سال 1396 به چاپ رسیده است.

 

 

مقدمه مولفان

"جوشكاري فلزات دانشی كاربردی است و به واسطه گستردگی استفاده از این فناوری در حوزه های مختلف صنعت، چالش هایی را بطور مستمر پیش رو قرار می دهد. به منظور رفع این چالش ها، بهره گیری از دانش مهندسی مکانیک، متالورژی و علم مواد مورد نیاز است. تعداد پارامترهای تأثیرگذار، قبل، حین و پس از جوشکاری در مقایسه با سایر فرآیندهای صنعتی بسیار زیاد است. جوشکاری ذوبی فلزات در بسياری از شاخه های صنعت از جمله صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، سازه ها، خودروسازی، پل سازی، اسكله های دريایی، نيروگاه ها و صنايع نظامی مورد استفاده قرار می گيرد. فناوری هایی که در مهندسي جوش و جوشكاري فلزات به ویژه پس از خاتمه جنگ جهانی دوم به کار گرفته شدند، نقش بسيار مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی جهان ايفا نموده است. بنابراین تحلیل و بررسی مکانیزم عمل فرآیند جوشکاری از زوایای گوناگون، بهبود کیفیت اتصال های جوشی را در محصولات تولید شده به همراه خواهد داشت. قابل ذکر است که چالش های جوشکاری همچنان در سطح مراکز علمی و تحقیقاتی جهان مورد پژوهش است. از مهمترین مشکلات موجود در بحث انواع جوشکاری، موضوع سلامت جوش، تنش های باقیمانده (پسماند) و اعوجاج های به وجودآمده پس از انجام جوشکاری است. مشکلات جوش ذوبی با بحث حرارت ورودی، نحوه توزیع آن و تغییرات دما ارتباط مستقیم دارد. بنابراین شناخت نحوه انتقال حرارت، چگونگی توزیع دما و مکانیزم سرد شدن جوش، تحلیل توزیع تنش پسماند و اعوجاج پس از جوش را میسر خواهد نمود. در این کتاب موضوع انتقال حرارت و تنش باقی مانده در اتصال های فلزات با جوش ذوبی، به صورت مفصل از دو دیدگاه تحلیلی و تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سه فصل اول کتاب، توزیع دما در منطقه جوش به صورت تحلیلی، از زوایای گوناگون مورد کاوش قرار گرفته و مثال های کاربردی ارائه و بررسی شده اند. در فصول بعدی کتاب بحث تنش های پسماند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روش های کاهش و اندازه گیری انواع تنش پسماند و اعوجاج مطرح شده است.

تدوین این کتاب بر اساس تجربیات حاصل از 8 سال تدریس جوشکاری پیشرفته در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران صورت گرفته است و با توجه به نبودن هیچ منبع فارسی در زمینه تحلیل حرارتی جوشکاری ذوبی لزوم انتشار مجموعه مطالب در قالب یک کتاب مورد توجه قرار گرفت. از دانشجویان دوره دکتری که در تهیه مطالب این کتاب همکاری بی دریغی داشته اند به خصوص آقای مهندس عیسایی و مهندس ثابت قدم تشکر و قدردانی می‌گردد. همچنین از مسئولین انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران که همیشه پیشرو در نشر کتاب های مفید بوده اند کمال امتنان را داریم. مولفان از همه خوانندگان کتاب انتظار بذل محبت برای رفع اشکالات را دارند.