دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری تعمیری

کتاب جوشکاری تعمیری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. شرایط نگهداری و تعمیر
     2-1. جوشکاری تعمیری
2. دیدگاه سیستماتیک به جوشکاری تعمیری
     1-2. مقدمه
     2-2. چک لیست طرح ریزی جوشکاری تعمیری
     3-2. مل تصمیم گیری جوشکاری تعمیری
     4-2. شناسایی جوشکاری تعمیری مورد نیاز
     5-2. تعیین ماهیت عیب
          1-5-2. آزمایش غیرمخرب
          2-5-2. آزمایش مخرب
          3-5-2. تعیین علت تخریب
               1-3-5-2. عیوب فلز پایه
               2-3-5-2. نقص در استحکام فلز پایه
               3-3-5-2. تخریب جوش در حین عملکرد
               4-3-5-2. عیوب ناشی از سایش، حفره دار شدن، خوردگی و فرسایش
     6-2. تصمیم گیری در مورد استفاده از جوشکاری تعمیری
     7-2. تعیین جوش پذیری فلز پایه
     8-2. تعیین فرایند جوشکاری
          1-8-2. نوع فلز پایه
          2-8-2. طرح اتصال و ضخامت
          3-8-2. وضعیت جوشکاری
          4-8-2. شرایط محیطی
          5-8-2. در دسترس بودن تجهیزات
     9-2. تعیین فلز پرکننده مناسب
     10-2. انقباض و اعوجاج
     11-2. تعیین استاندارد جوشکاری
     12-2. بکارگیری دستورالعمل تعمیر
          1-12-2. مونتاژ کردن قطعات
          2-12-2. ملزومات حرارتی
     13-2. آماده سازی و ارزیابی جوشکار
     14-2. آماده سازی محل آسیب دیده
     15-2. انجام جوشکاری تعمیری
          1-15-2. بازرسی
     16-2. موفقیت یا اصلاح جوشکاری تعمیری
     17-2. محافظت قطعات و بازگشت به سرویس کاری
3. انواع جوشکاری تعمیری
     1-3. تعمیر قطعات ریختگی و آهنگری شده
          1-1-3. تعمیر یک میل لنگ موتور
          2-1-3. جوشکاری تعمیری ورق ترک دار
               1-2-1-3. پیشگرم برای جوشکاری تعمیری
               2-2-1-3. سرد کردن پس از تعمیر
               3-2-1-3. دستورالعمل جوشکاری قوسی با حرارت ورودی کم
               4-2-1-3. سختی جوش
     2-3. تعمیر و نگهداری چرخ های قطار
          1-2-3. تکنیک های پوشش کاری مجدد فلنج و لبه چرخ قطار
     3-3. پرکردن سوراخ های بزرگ
     4-3. جوشکاری تعمیری ماشین آلات خاک برداری و تجهیزات استخراج معدن 
4. مطالعات موردی
     1-4. تعمیر نشت مخازن سردخانه
     2-4. جوشکاری تعمیری مخزن تحت فشار
     3-4. تعمیر ساییدگی آسیاب های زغال سنگ
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »