دات نت نیوک
X
GO

کتاب تکنیک های پوشش دادن، طراحی و کاربرد

کتاب تکنیک های پوشش دادن، طراحی و کاربرد تالیف Stan Grainger و ترجمه جناب آقای مهندس مسعود بینش منتشر شده و در دسترس دانشجویان و مهندسان رشته های مکانیک، جوشکاری، سازه و سایر فعالان و علاقمندان این عرصه قرار دارد. این کتاب در دوهزار نسخه توسط نشر طراح در سال 1384 به چاپ رسیده است.

 

مقدمه مولف

کتاب پوشش های مهندسی به عنوان یک مرجع به مواد و فرایندهای بهره برداری می پردازد که در جهت بهبود دوام سطح قطعات مهندسی در عمل مورد استفاده قرار می گیرد. فناوری عملیات سطحی (Surfacing) در سال های اخیر به سرعت توسعه یافته و شاید به دلیل ماهیت ویژه، چشم انداز، سودمندی، کارکردها و کاربردهای آن در حد وسیع شناخته نشده است. هدف از این کتاب مرجع، آشناسازی خوانندگان با موضوع و ارائه راهنمایی جهت انتخاب پوشش ها و راه های به کارگیری آنها متناسب با محیط خاص است.

تدوین این کتاب به توصیه انجمن مهندسی سطح (Surface Engineering Society) صورت گرفته که وابسته به موسسه جوشکاری انگلستان (The Welding Institute - TWI) است. محتوای اصلی کتاب عبارت است از مدارک فنی که توسط اعضای کمیته فراهم آمده و تصاویر و اطلاعاتی که از طریق بسیاری از سازمان های صنعتی و نویسندگان تامین شده است.

مشارکت تمامی اعضای حقیقی موسسه جوشکاری انگلستان (TWI) که به دلیل تعداد زیاد اشاره به نام یکایک آنها امکان پذیر نیست، در خور سپاس و قدردانی است.

 

مقدمه مترجم

عملیات سطحی مجموعه ای از فرایندهایی را در بر می گیرد که به ایجاد یک لایه پوشش در سطح قطعه به منظور افزایش مقاومت به سایش و خوردگی و یا تعمیر و ترمیم سطح قطعه می انجامد. این فناوری ها در سال های اخیر پیشرفت سریعی داشته، اما شاید به دلیل ماهیت تخصصی آن، چشم انداز و سودمندی های آن هنوز دامنه گسترده ای را در بر نگرفته است. کتاب تکنیک های پوشش دادن به عنوان کتاب مرجع برای کارشناسان و کارکنان حوزه مهندسی عملیات سطحی، با کاوش در سه عرصه مهم مواد، فرایند و کاربرد، امکان و توانایی انتخاب پوشش های مهندسی را برای آنان فراهم می آورد. نویسنده کتاب خود یک متالورژیست برجسته و متخصص عملیات سطحی است که به توصیه انجمن عملیات سطحی امریکا این کتاب را تدوین کرده است. به این دلیل جهت گیری کاربردی در آن بطور کامل جلوه می نماید.

با توجه به اهمیت مکانیزم های تخریب و حفاظت سطح، فصل اول کتاب به مکانیزم ها سایش اختصاص یافته و علاوه بر توضیح فرایندها و جنبه های اصلی سایش نظیر سایندگی، چسبندگی، خستگی سطحی، فرسایش و خوردگی، به مکانیزم های تشخیص عملی آنها و آزمایش های مربوطه پرداخته است. فصل دوم به عملیات سطحی جوشکاری می پردازد. در جهت سهولت انتخاب مواد برای این منظور، انواع مختلف مواد به هفت گروه تقسیم شده و طی جداولی ویژگی های هر یک بیان شده است. انواع فرایندهای جوشکاری الکتریکی مانند تیگ، میگ، پلاسما، پودری، زیرپودری و سرباره الکتریکی بطور مبسوط تشریح شده و ملاحظات طراحی و آماده سازی قطعه و خواص فیزیکی، مکانیکی و متالورژیکی پوشش ها ارائه شده است. عملیات سطحی جدیدتر نظیر روکش کاری انفجاری یا روش اصطکاکی نیز از نظر دور نمانده است.

مواد و فرایندهای پاشش حرارتی در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر ارائه مشخصه های مواد، انواع فرایندها در این حوزه نظیر فلزپاشی، پودرپاشی، پاشش پلاسمایی، احتراقی، انفجاری و گداخته تبیین شده و ضمن ارائه مزایا و معایب هر روش، جنبه های کاربردی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. پوشش های رسوب دهی الکتریکی و انواع روش های آن مانند پوشش دهی در وان، رسوب دهی شیمیایی، موضعی و آندکاری سخت در فصل چهارم آمده است. مشخصات فنی، طراحی، بازرسی و تضمین کیفیت در هر مورد ارائه و مقایسه شده است. فصل پنجم به دو روش نوین و مهم رسوب دهی فیزیکی و شیمیایی بخار اختصاص یافته و اصول کلی، مواد و کاربرد روش های تبخیر در خلاء، پوشش دهی یونی، پراکنشی، پراکنش گازی، یونیزاسیون گازی، کاشت یونی و پلاسما ارائه و جنبه های کاربردی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. پوشش های پلاستیکی و انواع مورد استفاده و فرایندهای پاشش حرارتی و الکترواستاتیکی و بستر سیال و طراحی و کاربردهای آنها در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است. فصل هفتم به عملیات پرداخت کاری پوشش های سطحی اختصاص یافته و به کارگیری انواع روش های ماشین کاری، تراش کاری، فرزکاری، مته کاری، صیقل کاری، سنگ زنی و جرقه فرسایشی به تفکیک در مورد کلیه فرایندهای ارائه شده در فصل های قبل با ذکر نمونه های کاربردی تشریح شده است.

مسائل مربوط به تضمین کیفیت و ایمنی کار در عملیات سطحی که در فصل های هشتم و نهم بررسی شده از ویژگی های کاربردی و با اهمیتی است که این کتاب بدان پرداخته و اغلب کمتر به آن توجه می شود. تشخیص طرح کیفی و الزامات قطعه و زیرلایه و آزمایش ها و بازرسی های قطعات پوشش دهی شده و نیز محدودیت های شغلی و ویژگی های کار با هر یک از روش های عملیات سطحی با تکیه بر استانداردها به تفضیل امده است. گرچه در خلال هر فصل از کتاب جنبه های کاربردی استفاده از پوشش های مهندسی مورد اشاره قرار گرفته است اما با توجه به جهت گیری کاربردی کتاب به عنوان یک راهنما و مرجع، فصل پایانی به صورت اختصاصی به کاربردهای صنعتی این پوشش ها می پردازد و نمونه های کاربردی فراوانی را در حوزه صنایع هوایی، نفت، شیمیایی، حفارس، کشاورزی، استخراج معادن، خودرو، غذایی، آهنگری، شیشه، خمیر و کاغذ، پلاستیک، نیروگاه، نساجی، فولادسازی و حمل و نقل عرضه می کند.
چند شرکت مطرح در زمینه عملیات سطحی نیز معرفی شده است. توضیح مختصر و ترجمه واژه های اصلی فناوری عملیات سطحی تحت عنوان فرهنگ واژه ها و واژه نامه در انتهای کتاب افزوده شده است.

تلاش بسیار شده که نحوه ترجمه به گونه ای باشد که در تحقق خواست اصلی مولف متخصص کتاب یعنی شناخت و توانایی انتخاب پوشش های مهندسی در زمینه های مواد،  فرایند و کاربرد کمک کرده باشد و دست اندر کاران و دوست داران حوزه مهندسی عملیات سطحی را به کار آید.

 

فهرست مطالب

مقدمه

 • مواد و فرایندهی عملیات سطحی
 • انتخاب مواد/ فرایندها
 • استفاده از کتاب مرجع

 

1. مکانیزم های سایش

 • مکانیزم های اصلی سایش
 • فرایندها و تاثیرات جانبی
 • آزمایش های مقاومت در برابر سایش
 • تشخیص عملی سایش

 

2. مواد و فرایندهای عملیات سطحی جوشکاری

 • مشخصه های عملیات سطحی جوشکاری
 • انتخاب مواد برای عملیات سطحی جوشکاری
 • فرایندهای جوشکاری برای عملیات سطحی
 • تاثیرات متالورژیکی عملیات سطحی جوشکاری روی زیرلایه و پوشش
 • طراحی عملیات سطحی جوشکاری
 • ملاحظه عملی
 • روکش کاری جوش انفجاری و عملیات سطحی اصطکاکی

 

3. مواد و فرایندهای پاشش حرارتی

 • مواد پاشش حرارتی
 • مشخصه های فرایندهای پاشش حرارتی
 • طراحی پوشش های پاشش حرارتی
 • تهیه پوشش
 • طراحی قطعه برای پوشش های پاشش – گداخت
 • روش علمی
 • نتیجه گیری

 

4. پوشش های رسوب دهی الکتریکی

 • اصول کلی
 • انتخاب
 • طراحی
 • مواد زیرلایه
 • آماده سازی سطح
 • پرداخت کاری
 • مشخصات فنی، بازرسی و تضمین کیفیت

 

5. روش های رسوب دهی فیزیکی و شیمیایی بخار

 • فرایندها
 • تبخیر در خلاء
 • رسوب دهی پراکنش گازی
 • روش های تبخیر فعال
 • پوشش های پراکنشی
 • کاشت یونی
 • رسوب دهی شیمیایی بخار
 • مقایسه فرایندها
 • طراحی برای رسوب دهی فیزیکی و شیمیایی بخار

 

6. پوشش های پلاستیکی

 • مواد
 • فرایندهای به کارگیری
 • طراحی پوشش های پلاستیکی
 • خلاصه

 

7. پرداخت کاری پوشش های سطحی ایجاد شده توسط جوشکاری و پاشش حرارتی

 • پوشش های گداخته و جوشکاری شده
 • پوشش های پاشش حرارتی

 

8. تضمین کیفیت در عملیات سطحی

 • طرح کیفی
 • آزمایش و بازرسی قطعات پوشش دهی شده
 • نتیجه گیری

 

9. ایمنی کار در عملیات سطحی

 • عملیات سطحی به وسیله جوشکاری و پاشش حرارتی
 • رسوب دهی در خلاء
 • رسوب دهی الکتریکی
 • کتاب شناسی

 

10. کاربردهای صنعتی پوشش های مهندسی

11. فرهنگ واژه های عملیات سطحی

 

معرفی شرکت ها
واژه نامه

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »