دات نت نیوک
X
GO

کتاب تکنولوژی جوشکاری آلومینیم

کتاب تکنولوژی جوشکاری آلومینیم تالیف N. R. Mandal و ترجمه جناب آقای دکتر فرشید مالک و جناب آقای مهندس شهرام قلی زاده میانکوه منتشر شده و در دسترس دانشجویان و مهندسان جوشکاری و سایر فعالان این عرصه و علاقمندان به این مبحث قرار دارد. این کتاب در یکهزار و پانصد نسخه توسط موسسه نشر طراح در سال 1391 به چاپ رسیده است.

 

مقدمه

جوشکاری آلومینیم برخلاف جوشکاری فولاد، به دلیل خواص ترموفیزیکی آلومینیم بسیار پیچیده تر است. از این رو برای دستیابی به کیفیت جوش، کنترل شدید فرایند ضروری است. این امر تنها از طریق دانش فنی در رابطه با مواد و متغییرهای فرایند میسر است.

در ضمن تدریس دوره های منظم تکنولوژی ساخت، جوشکاری کشتی، سازه های دریایی و تکنیک های تعمیر در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و پروژه هایی که در خلال 15 سال انجام شده، کتاب های عمومی جوشکاری زیادی را دیده ام. با این وجود کتابی غیر از هندبوک انجمن جوشکاری امریکا (AWS) ندیده ام که به طور اختصاری در خصوص جوشکاری آلومینیم باشد. این امر مرا واداشت تا کتابی در این مورد برای مهندسان کاربردی و دانشجویان تکنولوژی جوشکاری با مطالب منطقی در چندین فصل تدوین نمایم.

این کتاب شامل توضیحات مفصل در مورد خصوصیات آلیاژهای آلومینیم نوردی، آلیاژهای پختگی و کاربردهای شان است. برای نامگذاری آلیاژ آلومینیم یک سیستم نامگذاری جامع وجود دارد. در این سیستم ابتدا نام آلیاژ ریختگی یا نوردی می آید و سپس علامتی که نشان دهنده دمای تمپر شدن است. ترکیب، خواص و کاربردهای نمونه آلیاژهای آلومینیم عملیات حرارتی پذیر و عملیات حرارتی ناپذیر، اثر عناصر آلیاژی بر خواص مکانیکی به تفضیل شرح داده شده است.

خصوصیات اصلی و کاربردی آلیاژهای آلومینیم مختلف با مثال معرفی شده اند. از آنجایی که انتخاب درست فلز پرکننده، تاثیر مستقیم بر عمر کاری قطعه آلومینیم جوشی دارد، ترکیب شیمیایی فلزات پرکننده آلومینیمی و راهنمای انتخاب فلزات پرکننده بخشی مجزا را تشکیل می دهند.

آماده سازی لبه و قراردهی صحیح اجزای قطعه در جای خود بسیار مهم است. مدت زمان مازادی که صرف اطمینان از این امر می شود، اغلب کمتر از جوشکاری روی درزی است که به درستی آماده سازی نشده اند. همچنین اثر فیکسچرها و پیش گرم در این کتاب شرح داده شده است.

منابع قدرت جوشکاری هم مانند فرایند جوشکاری می تواند تغییر نماید. برای رسیدن به الزامات الکتریکی، فرایندهای مختلف جوشکاری قوسی وجود انواع منابع قدرت ضروری است. انواع گوناگون منابع قدرت و اثرات شان بر جوشکاری آلومینیم به تفضیل شرح داده شده است.

کیفیت جوش و نرخ رسوب جوش، هر دو تحت تاثیر متغییرهای مختلف جوشکاری، گازهای محافظ و هندسه اتصال هستند. تغییر هر یک از این متغییرها باعث تغییر نرخ رسوب، شکل خط جوش، عمق نفوذ نرخ سرد شدن و تابیدگی ناشی از جوش می شود. از این رو رسیدن به اتصال جوشی سالم با نرخ رسوب مناسب و کمترین میزان تابیدگی، مستلزم اگاهی از اثرات این متغییرها یا فرایندها است.

مکانیزم انتقال فلز جوش