دات نت نیوک
X
GO

کتاب تکنولوژی بازرسی جوش

کتاب تکنولوژی بازرسی جوش ترجمه و تالیف جناب آقای مهندس سعیدرضا دادخواه و جناب آقای مهندس امیر دادخواه منتشر شده و در دسترس مهندسان فعال در عرصه بازرسی و آزمون غیرمخرب (NDT) مجموعه ها و سازه های جوشی قرار دارد. چاپ چهارم این کتاب در پنج هزار نسخه و توسط انتشارات آزاده در سال 1394 به چاپ رسیده است.

 

پیشگفتار

در میان روش های مختلف تولید، تکنولوژی تولید به دلیل ویژگی های خاص و تنوع در فرایندهای آن جایگاه متمایزی را به خود اختصاص داده و اتصالاتی که توسط جوشکاری ایجاد می شوند، از نظر ارزیابی های کیفی قابل قیاس با سایر روش های اتصال نمی باشند. به این دلیل در صنعت، از جوشکاری به عنوان فرایند خاص یاد شده است. بر طبق استاندارد ایزو 9001 (ISO 9001) فرایند خاص به فرایندی گفته می شود که نتوان نتیجه کیفی آن را بطور کامل از طریق بازرسی و آزمایش های نهایی محصول مورد تصدیق قرارداد، به خصوص در مواردی که نارسایی محصول فقط پس از مصرف آن ظاهر می گیردد. پرواضح است که تنها از طریق بازرسی نهایی محصول، حتی با دقیق ترین روش های آزمون غیرمخرب (NDT)، نمی توان کیفیت محصول را تضمین کرده و یا بهبود داد، بلکه برای اطمینان از سلامت محصول در حین بهره برداری، ضروری است در مراحل پیش و حین ساخت نیز تمامی پارامترهای تاثیرگذار بر فرایند شامل صلاحیت کارکنان، تجهیزات، تهیه و اجرای دستورالعمل ها، مواد مصرفی، نحوه بازرسی و آزمون ها و ... بطور کامل تحت پایش و نظارت قرار گیرد.

بطور کلی هیچ جوشی عاری از عیب نبوده و به عبارت دیگر جوش ایده آل وجود ندارد و یا حداقل در دنیای صنعتی و به طور عام اقتصادی نمی باشد. ولی از آنجایی که فرایندهای جوشکاری در مقایسه با سایر فرایندهای اتصال ارزان، در دسترس و سریع هستند، به سادگی نمی توان از آنها صرف نظر نمود. به این دلیل سعی شده تا جهت به حداقل زساندن عیوب احتمالی در قطعات جوشکاری شده، روش های مدون و استاندارد معینی تهیه و به کارگرفته شوند تا سطح اطمینان در استفاده از محصولات تولید شده با فرایند جوشکاری ارتقاء یابد.

در راستای نقش و تاثیر تکنولوژی بازرسی جوش و شخص بازرس در برنامه های کنترل کیفی واحدهای صنعتی بسیار حائز اهمیت بوده بطوری که اجرای صحیح این مهم در بهبود کیفیت محصولات نهایی و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از حوادث و تعمیرات در صنایع مختلف، از تاثیر به سزایی برخوردار است.

با توجه به موفقیت های به دست آمده در این زمینه در کشورهای صنعتی و پیشرفته و ارتقای سطح کیفی محصولات و مصنوعات فلزی در این کشورها، بدیهی است نتایج به دست آمده حاصل سال ها تلاش، مطالعه و تجربه در این زمینه ها بوده و تاثیر نقش و موقعیت شغلی شخص بازرس در به ثمر رساندن این اهداف، اهمیت فراوانی داشته است. در واحدهای صنعتی کشور عزیزمان ایران نیز با اجباری شدن استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834 – الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی) یک سیستم جامع کیفیتی جهت جوشکاری ذوبی مواد فلزی ارائه گردیده که متناسب با سطح و تراز انتخابی، با عملکرد صحیح بازرسان تایید صلاحیت شده (مطابق بند 8-2 این استاندارد) کیفیت اتصالات جوشکاری شده در صنایع مختلف ارتقاء یافته و تضمین می گردد.

امید است با تالیف، ترجمه و به روز رسانی این کتاب، قدم کوچکی جهت افزایش سطح دانش بازرسان، نمایان شدن اهمیت جایگاه آنان و حفظ سرمایه های ملی و در نهایت ارتقای سرمایه های کیفی محصولات تولید شده با فرایندهای جوشکاری برداشته باشیم.