دات نت نیوک
X
GO

کتاب بررسی متالوژیک عیوب در جوشکاری

کتاب بررسی متالوژیک عیوب در جوشکاری ترجمه و تالیف جناب آقای مهندس محمود حائری منتشر شده و در دسترس دانشجویان، مهندسان و سایر علاقمندان به مبحث بازرسی اتصالات، مجموعه ها و سازه های جوشکاری شده قرار دارد. این کتاب در دو هزار و پانصد نسخه و توسط موسسه فرهنگی و انتشاراتی اورس، در سال 1377 به چاپ رسیده است.

 

مقدمه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت. مجموعه ای که پس از سال ها موفق به تکمیل و ویرایش آن شدم بر مبنای فصولی از کتب متالورژی جوش، مبانی متالورژیک آزمایشات غیرمخرب (NDT)، فلزات و چگونگی جوشکاری آنان و بازرسی جوش و تجارب و مطالعات شخصی تدوین گردیده که فهرست این منابع در پایان کتاب آمده است
این مجموعه که تحت عنوان بررسی متالورژیک عیوب در جوشکاری هم اکنون در اختیار شماست، به عنوان یک کتاب مرجع قابل استفاده برای تمامی دست اندرکاران این صنعت چه در زمینه مهندسی جوش و یا بازرسی می باشد. هرگونه ارشاد و راهنمایی و یا نقد محتوای کتاب از سوی اساتید و صاحب نظران در زمینه این فناوری که در پربارتر نمودن و غنای محتوا در نشرهای بعدی چراغی فرا روی من بیفروزد، منتی است که بر اینجانب گذارده خواهد شد.

 

پیشگفتار

در میان روش های مختلف اتصال فلزات، تکنولوژی جوشکاری به دلیل ویژگی های خاص و تنوع و انعطاف پذیری فرایندهای آن جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و اتصالاتی که توسط جوشکاری ایجاد می شوند، از نظر کیفی قابل مقایسه با سایر روش های اتصال فلزات نمی باشد. بطور کلی هیچ جوشی عاری از عیب نیست، به عبارت دیگر جوش ایده آل وجود ندارد و یا حداقل در دنیای صنعت دستیابی به آن به طور عام اقتصادی نمی باشد. نارسایی هایی از قبیل ذرات بسیار ریز ناخالصی در هر جوشی وجود دارد که در متالورژی فیزیکی به آنها گسستگی (Discontinuity) در ساختار فلز می گویند.

در حقیقت گسستگی عبارت است از انحراف به هر میزان ولو بسیار ناچیز از خواص ایده آل فلز. هنگامی که این گسستگی از حدی فراتر رفته و به صورت عاملی در جهت تضعیف خواص فلز درآید، دیگر قابل اغماض نبوده و به آن عیب (Defect) می گویند.

تجربه نشان داده است که منشاء بروز عیب می تواند در مقاطع مختلف تولید و ساخت یک قطعه به وجود آید. از چگونگی ذوب و ریخته گری تا شکل دادن فلز، طراحی اتصال، مناسب بودن روش جوشکاری و اجرای صحیح عملیات جوشکاری، همه و همه می توانند باعث و بانی بروز عیب در اتصال جوشی گردند. لذا طبیعی است که برای بررسی تفضیلی و ریشه یابی علل بروز عیب می بایست تمامی عواملی که به نحوی در تولید و ساخت یک قطعه نقش دارند، مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجایی که برخوردی چنین گسترده و موشکافانه از حوصله این مجموعه خارج است، در این مجموعه به بررسی ریشه های متالورژیک انواع عیوب و تاثیر عیوب در کیفیت وکارآیی اتصال جوشکاری شده و نیز عوامل متالورژیکی که در تولید جوش سالم می تواند تاثیر داشته باشد، پرداخته شده است.

در این مجموعه پس از مروری اجمالی بر جوشکاری ذوبی فولاد و ارتباط تکنولوژی جوشکاری با علم متالورژی، جهت بررسی عیوب به چهار گروه تقسیم گشته اند:

  • عیوبی که در لحظه شروع در جوش ایجاد می شوند.
  • عیوبی که در حین جوشکاری