دات نت نیوک
X
GO

کتاب بازرسی چشمی جوش

کتاب بازرسی چشمی جوش تالیف جناب آقای مهندس افشین یوسفی نیا منتشر شده و در دسترس دانشجویان، مهندسان و سایر علاقمندان جوشکاری و بازرسی قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه و توسط نشر اتحاد، در سال 1388 به چاپ رسیده است.
 
****
 

مقدمه مولف

بازرسی چشمی (Visual Testing - VT) يكی از پركاربردترين و مهمترين روش‌های بازرسی است كه جهت حصول اطمينان از كيفيت انواع محصولات، قطعات و نیز روش‌های ساخت و توليد استفاده می گردد. اين روش در صنايع مختلف كاربرد داشته و يك روش پايه‌ای محسوب می شود، چرا‌كه قبل از هر گونه بازرسی و يا آزمون ديگر اجرا می شود.
يكی از مهمترين كاربردهای بازرسی چشمی، استفاده از آن جهت كنترل كيفيت جوش و قطعات جوشكاری شده است كه در كشور ما نيز بخش عظیمی از پروژه‌های عمرانی و صنعتی را به خود اختصاص داده است. بازرسی چشمی در عين سادگی دارای پيچيدگی ها و ويژگی های خاصی است و فقط زمانی اثربخش خواهد بود كه توسط افراد دارای صلاحیت و با تجربه انجام پذيرد، در غير اين صورت تنها يک مشاهده معمولی بدون هيچگونه كنترل و يا ارزيابی از كيفيت خواهد بود.
كتاب حاضر كه برگرفته از استاندارد AWS B1.11  می باشد، مراحل مختلف بازرسی چشمی جوش را تشريح نموده و به عنوان يك راهنما مي‌تواند مورد استفاده بازرسان و دوره‌های آموزشی قرار گيرد. بديهی است اين اختصار شامل تمام موارد مرتبط با بازرسي چشمی جوش نيست.
با وجود اصطلاحات فنی بسيار در اين كتاب سعی شده است تا با استفاده از واژه‌های صحيح و در عين حال ساده موضوع تشريح گردد كه بطور قطع خالی از اشكال نيست، بنابراين ضمن سپاس از تمامی دوستان به ویژه برادر بزرگوارم، آقای رضا یوسفی نیا، که مرا در تهیه این کتاب یاری رساندند، اميدوارم اساتيد گرامی و متخصصان محترم اينجانب را با راهنمایی و پیشنهادهای خود بهره مند گردانند.
 

فهرست مطالب

پيشگفتار 
كليات
1-1- كاربرد
1-2- هدف
1-3- ايمني و بهداشت
1-4- مراجع
2- پيش نيازها
2-1- كليات
2-2- دقت بينایی
2-3- تجهيزات
2-4- تجربه و آموزش
2-5- روشهاي اجرایی
2-6- برنامه صدورگواهينامه
2-7- ايمنی
3- اصول بازرسي چشمی
3-1- كليات
3-2- قبل از جوشكاری
3-3- حين جوشكاری
3-4- بعد از جوشكاری
4- وضعيت سطح جوش
4-1- كليات
4-2- تخلخل
4-3- ذوب ناقص
4-4- نفوذ ناقص
4-5- بريدگي كنار جوش
4-6- عدم پرشدگی
4-7- سررفتگی
4-8- تورق
4-9- درز و پليسه
4-10- ترك ها
4-11- ناخالصي سرباره
4-12- گرده اضافی
4-13- تحدب و تقعر
4-14- لكه قوس
4-15- پاشش
4-16- ذوب سرتاسری
4-17- اندازه (بعد) جوش
4-18- اكسيد سطحی
5- تجهيزات بازرسی
5-1- مقدمه
5-2- كاليبراسيون و جابجایی تجهيزات آزمون
5-3- ابزارهای اندازه گيری خطي
5-4- ابزارهای اندازه گيری دما
5-5- گيج های جوش
5-6- فايبراسكوپ و بوروسكوپ
5-7- فرريت سنج
5-8- منبع نور
5-9- آمپرمتر
6- گزارش (سوابق) بازرسی
 
امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.
 
« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »