دات نت نیوک
X
GO

کتاب بازرسی جوش با ذرات مغناطیس

کتاب بازرسی جوش با ذرات مغناطیس تالیف جناب آقای مهندس سید محسن فاطمی و جناب آقای مهندس محسن شیروانی فارسانی منتشر شده و در دسترس مهندسان و متخصصان عرصه جوشکاری، بازرسی و ارزیابی های غیرمخرب (NDE) قرار دارد. این کتاب در 200 نسخه توسط نشر طراح، در سال 1387 به چاپ رسیده است.

 

پیشگفتار مولفان

بازرسی با ذرات مغناطیسی یکی از روش های مرسوم آزمون غیرمخرب (NDT) می باشد که به طور وسیعی در بسیاری از صنایع از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، مخزن سازی، هواپیمایی، ساختمان و ... مورد استفاده قرار می گیرد. نظر به تدریس بیش از 10 سال دوره های جوشکاری و بازرسی بر آن شدیم تا کتاب بازرسی با ذرات مغناطیسی را ترجمه و گردآوری نماییم. مطالب این کتاب برای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی متالورژی، مواد، جوشکاری، عمران، مکانیک و تمامی علاقمندان به حرفه جوشکاری و بازرسی می تواند مفید باشد. همچنین برای کلیه عزیزانی که متقاضی اخذ مدارک ASNT هستند، مطالب این کتاب می تواند سودمند باشد. بی شک مطالب این کتاب خالی از اشکال نیست. برای بهبود و تقویت این مطالب از اساتید گرامی تقاضا می گردد تا پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود را ارائه نمایند.

 

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه بازرسی با ذرات مغناطیس

1-1. مقدمه

 

فصل دوم: انواع آزمایشات جوش

1-2. مقدمه
2-2. آزمایش های مخرب (Destructive Test)
3-2. آزمون های غیرمخرب (Non-destructive Test)

 

فصل سوم: ناپیوستگی ها (Discontinuity)

1-3. مقدمه
2-3. انواع ناپیوستگی ها

 

فصل چهارم: ساختمان چشم انسان و قدرت بینایی آن

1-4. مقدمه
2-4. ساختمان چشم انسان
3-4. حساسیت بینایی
4-4. حساسیت کنتراست
5-4. پاسخ چشم انسان به نور

 

فصل پنجم: اصول بازرسی با ذرات مغناطیس

1-5. مقدمه
2-5. اصول پایه
3-5. آزمایش ذرات مغناطیس با دو روش مرئی  فلورسنت

 

فصل ششم: مغناطیس

1-6. مقدمه
2-6. منبع مغناطیس
3-6. مواد فرومغناطیس، پارامغناطیس و دیامغناطیس
4-6. دو قطبی های مغناطیسی
5-6. میدان مغناطیسی داخل و خارج یک آهنربا
6-6. خواص عمومی خطوط نیروی مغناطیسی
7-6. میدان های الکترومغناطیس
8-6. حلقه هیسترزیس و خواص مغناطیسی
9-6. نفوذپذیری مغناطیسی (Permeability)
10-6. جهت میدان مغناطیسی و شناسایی عیوب

 

فصل هفتم: روش های مغناطیس سازی قطعات

1-7. مقدمه
2-7. مغناطیس کردن با استفاده از القای مستقیم (مغناطیس کنندگی مستقیم)
3-7. مغناطیس کردن با استفاده از القای غیرمستقیم (مغناطیس کنندگی غیرمستقیم)
4-7. تکنیک های مغناطیس سازی پیوسته و پس مانده

 

فصل هشتم: تکنیک های مغناطیس سازی

1-8. مقدمه
2-8. تجهیزات مغناطیس کنندگی پرتابل جهت بازرسی با ذرات مغناطیسی
3-8. برتری های تکنیک یوک
4-8. وسایل نیروی پرتابل
5-8. تجهیزات ایستگاهی جهت بازرسی با ذرات مغناطیسی

 

فصل نهم: انواع جریان های مورد استفاده برای مغناطیس سازی

1-9. مقدمه
2-9. جریان مستقیم (DC)
3-9. جریان متناوب (AC)

 

فصل دهم: نحوه توزیع و شدت میدان مغناطیسی

1-10. مقدمه
2-10. توزیع و شدت میدان های مغناطیسی طولی
3-10. توزیع و شدت میدان های مغناطیسی حلقوی

 

فصل یازدهم: روش های اندازه گیری جهت و شدت میدان مغناطیسی

1-11. مقدمه
2-11. روش های اندازه گیری شدت میدان

 

فصل دوازدهم: ذرات مغناطیسی

1-12. مقدمه
2-12. پودر خشک
3-12. ذرات معلق در سیال
4-12. مراحل اجرای بازرسی با استفاده از سوسپانسیون تر
5-12. ذرات فلورسنتی
6-12. آزمایش کیفیت سیال
7-12. بازرسی با استفاده از رزین مغناطیسی
8-12. اندازه گیری غلظت مواد مغناطیسی با قطعه MTU

 

فصل سیزدهم: نور مورد نیاز جهت بازرسی

1-13. نور مورد نیاز هنگام استفاده از ذرات مرئی
2-13. نور مورد نیاز هنگام استفاده از ذرات فلورسنت
3-13. اندازه گیری نور

 

فصل چهاردهم: مغناطیس زدایی

1-14. مقدمه
2-14. مغناطیس زدایی
3-14. روش های مغناطیس زدایی

 

فصل پانزدهم: اجرای آزمایش ذرات مغناطیس

1-15. آزمایش ذرات مغناطیس برای سازه های فولادی مطابق با استاندارد ملی 10285
2-15. مقادیر آزمایش MT در جوشکاری ساختمان های سازه فولادی

 

فصل شانزدهم: تفسیر

1-16. مقدمه
2-16. تفسیر

 

فصل هفدهم: ارزیابی (Evaluation)

1-17. مقدمه
2-17. معیار پذیرش طبق استاندارد ASME
3-17. معیار پذیرش طبق استاندارد ANSI / ASME B31.1
4-17. معیار پذیرش طبق استاندارد AWS D1.1
5-17. استاندارد معیار پذیرش برای سازه های فولادی مطابق با استاندارد ملی 11456

 

فصل هجدهم: گزارش نویسی

1-18. مقدمه
2-18. گزارش نویسی

 

فصل نوزدهم: مجموعه سوالات بازرسی با ذرات مغناطیس

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »