دات نت نیوک
X
GO

کتاب انواع عیوب در جوشکاری لوله و راه های جلوگیری از آنها

کتاب انواع عیوب در جوشکاری لوله و راه های جلوگیری از آنها تالیف جناب آقای مهندس سید محمد خواهش نیک منتشر شده و در دسترس دانشجویان دانشگاه و مهندسان صنعت جوشکاری و بازرسان، ناظران و آزمونگران این رشته پرکاربرد قرار دارد. چاپ اول این کتاب توسط انتشارات آرنا در سال 1392 به چاپ رسیده است.

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »