دات نت نیوک
X
GO

کتاب اقتصاد در جوشکاری

کتاب اقتصاد در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. برآورد هزینه
     1-1. عوامل مختلف در برآورد هزینه
     2-1. هزینه های تولید
2. هزینه های جوشکاری
     1-2. اجزای مختلف در هزینه های جوشکاری
          1-1-2. هزینه های نیروی انسانی
          2-1-2. هزینه های مواد
          3-1-2. هزینه های سربار
3. روش های تعیین هزینه های جوشکاری
     1-3. فاکتور اپراتور
     2-3. تعیین هزینه های نیروی انسانی
     3-3. اطلاعات استاندارد
     4-3. محاسبه هزینه های مواد
          1-4-3. وزن جوش
          2-4-3. فلز پرکننده
          3-4-3. فلاکس
          4-4-3. گاز محافظ
     5-3. راندمان نفوذ و سرعت جوشکاری
          1-5-3 جوشکاری الکترود دستی
          2-5-3. جوشکاری میگ (MIG)
     6-3. هزینه های الکتریسیته
     7-3. هزینه های دستگاه
     8-3. سیکل کاری (وظیفه)
4. هزینه جوشکاری قوسی
     1-4. طراحی قطعه جوشکاری
     2-4. تولید با جوشکاری
     3-4. روش جوشکاری
     4-4. عملیات ساخت و تولید
5. هزینه اتوماسیون جوشکاری و ربات ها
     1-5. برآورد حجم تولید
     2-5. هندسه قطعه
     3-5. محیط و محل جوشکاری
     4-5. دقت قطعات
     5-5. جابجایی مواد
     6-5. ایمنی
     7-5. راندمان رسوب دهی
     8-5. فاکتور اپراتور
     9-5. طراحی اتصال جوش
     10-5. فاکتور بهبود نهایی
     11-5. هزینه های نصب
     12-5. تجهیزات اقتصادی و ابزارهای انتخاب
6. استفاده از نرم افزار جهت محاسبه هزینه های جوشکاری
     1-6. محاسبه هزینه های جوشکاری با استفاده از نرم افزار
7. سرجوش مورد نیاز برای اتصال
8. مثال هایی در رابطه با محاسبه هزینه های جوشکاری
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »