دات نت نیوک
X
GO

کتاب اصول و کاربرد تست های غیرمخرب (NDT) در جوشکاری

کتاب اصول و کاربرد تست های غیرمخرب (NDT) در جوشکاری تالیف راج بالدو (Baldev)، سی وی سوبرامانیان (Subramanian)، تی جایاکومار (Jayakumar) و ترجمه جناب آقای مهندس مجید مصلی و با همکاری جناب آقای مهندس احسان بخشی دزفولی منتشر شده و در دسترس بازرسان جوش و آزمونگران غیرمخرب (NDT) و سایر فعالان و علافمندان به مبحث بازرسی جوش قرار دارد. این کتاب در یکهزار و دویست نسخه توسط نشر طراح، در سال 1392 به چاپ رسیده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1. تعریف جوش
     1-1-1. انواع اتصالات جوشکاری شده
2-1. روش های جوشکاری
     1-2-1. جوشکاری گاز
     2-2-1. جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار (SMAW)
     3-2-1. جوشکاری با گاز محافظ آرگون (TIG)
     4-2-1. جوشکاری نقطه ای آرگون
     5-2-1. جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از گاز محافظ و فلز مصرفی (GMAW)
     6-2-1. جوشکاری زیرپودری (SAW)
     7-2-1. جوشکاری مقاومتی
     8-2-1. فرایندهای جوشکاری ویژه
3-1. عیوب جوشکاری و اهمیت ارزیابی آنها
4-1. عیوب در اتصالات جوش شده
5-1. استانداردهای قبولی (ASME Sec. VIII)
6-1. عیوب مربوط به زیرساخت
7-1. عیوبی که با تنش های پسماند همراه می باشند
8-1. تست اندازه گیری و کنترل (TME) جوش ها
     1-8-1. حدود و تعاریف
     2-8-1. روش (Fitness for Purpose - FFP)
     3-8-1. کلاس های کیفیت
     4-8-1. محدودیت های در ارتفاع کلی عیب
     5-8-1. کلاس های کیفیت برای جوش های قوس الکتریکی در مواد فولادی
     6-8-1. محدودیت ها
     7-8-1. انتخاب روش های تست غیرمخرب برای FFP
9-1. تست اتصالات جوش شده
     1-9-1. تست های مخرب (DT)
     2-9-1. تست های غیرمخرب (NDT)

 

فصل دوم: بازرسی چشمی (VT)

1-2. دستورالعمل اولیه
2-2. چشم
     1-2-2. بازرسی چشمی بدون استفاده از وسایل بازرسی
3-2. ابزار نوری که در بازرسی چشمی مورد استفاده قرار می گیرند
     1-3-2. میکروسکوپ
     2-3-2. بوروسکوپ
     3-3-2. اندوسکوپ
     4-3-2. بوروسکوپ نوری قابل انعطاف
     5-3-2. تلسکوپ
     6-3-2. دیفرکتو سایت (دی سایت)
     7-3-2. هولوگرافی لیزری و اندازه گیری میزان تصادم

 

فصل سوم: تست مایعات نافذ (PT)

1-3. انواع مایعات نافذ
2-3. انواع مواد ظهور
3-3. زمان لازم برای نفوذ
4-3. بازرسی
5-3. سیستم مایعات نافذ فلورسنت با خاصیت قابل تغییرشکل در مراحل بعدی
     1-5-3. سیستم مایعات نافذ فلورسنت قابل حل در حلال
     2-5-3. سیستم مایعات نافذ فلورسنت قابل حل در آب
     3-5-3. مایعات نافذ در دمای پایین و بالا
     4-5-3. تست مایع نافذ فلورسنت با دقت بالا
6-3. روش های پیشرفته بازرسی به روش مایعات نافذ
     1-6-3. استفاده از روش اولتراسونیک برای نفوذ بیشتر مایع نافذ
     2-6-3. کاربرد بازرسی مایعات نافذ با استفاده از امواج اولتراسونیک در جوش های کوچک
     3-6-3. تست های لوله های راکتورها با استفاده از روش بازرسی مایعات نافذ به روش کنترل از راه دور

 

فصل چهارم: تست ذرات مغناطیس (MT)

1-4. انواع روش های مغناطیس کردن
2-4. جریان مغناطیس کننده
3-4. تست جوش ها
4-4. دستگاه های خودکار برای استفاده های ویژه
5-4. دی مغناطیس کردن پس از انجام بازرسی
6-4. روش های دی مغناطیس کردن
     1-6-4. استفاده از میدان متناوب به تدریج کاهنده
     2-6-4. روش حرارتی
     3-6-4. دی مغناطیس کردن با استفاده از میدان حلقوی متناوب
     4-6-4. روش استفاده از یوک AC یا DC
7-4. پیشرفت های به وجود آمده در روش تست ذرات مغناطیس
     1-7-4. روش مغناطیس مرکب

 

فصل پنجم: بازرسی ادی کارنت (ECT)

1-5. وسایل مورد نیاز برای ECT
2-5. بازرسی جوش ها
3-5. روش های پیشرفته تست ادی کارنت
     1-3-5. تست ادی کارنت با استفاده از فرکانس های متعدد
     2-3-5. تست ادی کارنت به روش سه بعدی Phased Array
     3-3-5. تست ادی کارنت با استفاده از میدان فاصله ای
     4-3-5. جریان ادی کارنت متاثر از میدان مغناطیسی
4-5. نمونه سازی کامپیوتری تست ادی کارنت
5-5. پروسس دیجیتالی سیگنال
6-5. روش تصویری ادی کارنت
     1-6-5. سیستم تصویری ادی کارنت
     2-6-5. به تصویر کشیدن و توصیف مشخصات عیوب
     3-6-5. پیدا کردن خط مرکزی جوش

 

فصل ششم: تست اولتراسونیک (UT)

1-6. دسته بندی امواج اولتراسونیک
2-6. انواع امواج اولتراسونیک
     1-2-6. امواج طولی
     2-2-6. امواج برشی و عرضی
     3-2-6. امواج سطحی
3-6. تولید امواج اولتراسونیک و انواع فرستنده ها
     1-3-6. موارد مورد استفاده در پروب ها
4-6. ساختمان و ترکیب پروب ها
     1-4-6. ساختمان پروب نرمال
     2-4-6. ساختمان پروب زاویه ای
     3-4-6. ساختمان یک پروب فرستنده – گیرنده (TIR)
     4-4-6. پروب های دوتایی زاویه دار
     5-4-6. پروب های متمرکز
     6-4-6. پروب ها با کفشک های تصحیح شکل
5-6. ردیاب اولتراسونیک
     1-5-6. اصول کار دستگاه عیب یاب
     2-5-6. A-Scan
     3-5-6. تکنیک های تست
6-6. تست جوش ها به روش اولتراسونیک
     1-6-6. دستورالعمل تست برای ارزیابی یک اتصال جوش شده
     2-6-6. روش کاهش 6dB
     3-6-6. روش کاهش 20dB
7-6. مشکلاتی که در هنگام تست اولتراسونیک جوش مواد خاص با آنها مواجه می شویم
     1-7-6. ساختار جوش
     2-7-6. آزمایش اولتراسونیک جوش فولادهای آستنیتی
     3-7-6. راه حل ها
     4-7-6. تحقیق
     5-7-6. پیشرفت ها در روش های حاضر
     6-7-6. مفاهیم پروسس سیگنال
     7-7-6. کنترل کردن ساختار جوش
8-6. تکنولوژی های پیشرفته تست اولتراسونیک
     1-8-6. ردیابی عیوب با حساسیت و قابلیت اعتماد بالا با استفاده از مفاهیم پیشرفته آنالیز سیگنال در تست اولتراسونیک
     2-8-6. نمایش B-Scan
     3-8-6. نمایش C-Scan
     4-8-6. تکنیک های شکاف کانونی ترکیبی (SAFT)
     5-8-6. روش زمان شکست پرش (TOFD)
     6-8-6. پروب های Phased Array
     7-8-6. اسکنر اتوماتیک لوله برای بازرسی جوش ها به روش اولتراسونیک
9-6. تکنیک اتصال خشک
10-6. هولوگرافی صوتی
11-6. توموگرافی (Tomography)
12-6. فرستنده صوتی الکترومغناطیسی (EMATS)
     1-12-6. ساختمان و ساختار EMATS
     2-12-6. کاربردهای EMATS
     3-12-6. تعیین مشخصات عیوب با استفاده از امواج SH تولید شده توسط EMATS
     4-12-6. محدودیت های EMATS ها

 

فصل هفتم: تست رادیوگرافی (RT)

1-7. اصول اولیه
2-7. فاکتورهای هندسی در رادیوگرافی
3-7. رادیو گرافی با استفاده از اشعه X
     1-3-7. تیوب های صنعتی اشعه X
     2-3-7. تجهیزات اشعه X
     3-3-7. انواع تیوب های اشعه X
     4-3-7. نقطه کانونی (Focal Spot)
     5-3-7. هدف
     6-3-7. آند میله ای
4-7. اشعه های گاما
     1-4-7. طراحی دستگاه
     2-4-7. مزیت ها و معایب منابع رادیو اکتیو
5-7. پنترامترها (Penetrameters)
6-7. فیلم های رادیوگرافی صنعتی
7-7. صفحات شدت دهنده (Screens)
8-7. ویور فیلم
9-7. منحنی مشخصات (Characteristic Curve)
10-7. ارزیابی عیوب رادیوگرافی
11-7. کاربردها
     1-11-7. جوش های سر به سر (Butt)
     2-11-7. جوش های T شکل (Fillet)
     3-11-7. جوش های نفوذی روی لوله ها و اجسام استوانه ای
12-7. پیشرفت های صورت گرفته در رادیوگرافی
     1-12-7. رادیوگرافی با رزولوشن بالا
     2-12-7. رادیوگرافی با انرژی بالا
     3-12-7. شتاب دهنده خطی الکترون (LINAC)
     4-12-7. رادیو گرافی به صورت Real Time
     5-12-7. پروسس بر روی تصاویر

 

فصل هشتم: روش تست آکوستیک امیشن (AET)

1-8. مشاهده مستقیم جوش ها به وسیله آکوستیک امیشن
2-8. ساختار تجربی
3-8. مزایای روش AET در نظارت (مانیتورینگ) جوش
4-8. نویز جوشکاری
5-8. کاربردهای AET برای پایش فرایند جوشکاری
     1-5-8. جوشکاری تیگ (TIG)
     2-5-8. جوشکاری به روش زیرپودری (SAW)
     3-5-8. جوشکاری سرباره الکتریکی (ESW)
     4-5-8. جوشکاری با دسته پرتوی الکترون (EBW)
     5-5-8. جوشکاری نقطه لیزری
     6-5-8. جوشکاری نقطه مقاومتی
6-8. استفاده از AET برای پایش سلامت سازه

 

فصل نهم: تست نشت یا نشر (Leak Test)

1-9. تست های فشار
     1-1-9. روش های ردیابی نشت فشار
     2-1-9. انواع تست های فشاری
2-9. ردیابی هالوژن، هیدروژن و SF6 (هگزافلورایدسولفور)
     1-2-9. ردیاب های نشت هالوژن
     2-2-9. ردیاب SF6
     3-2-9. ردیاب نشتی هدایت حرارتی
     4-2-9. ردیاب نشتی طیف سنج جرمی
3-9. تست نشتی هلیم برای یک خط لوله بزرگ: تحقیق

 

فصل دهم: تست ترموگرافی (Thermography)

1-10. اصول اولیه
2-10. ردیاب ها و تجهیزات
3-10. تکنیک ها
4-10. کاربردها

 

فصل یازدهم: متالوگرافی در محل

1-11. انتخاب حدود مناطق جهت متالوگرافی در محل
2-11. فرایند نسخه برداری
3-11. اهمیت مشاهدات زیرساختاری
4-11. تصمیم گیری
5-11. کاربردها
6-11. نمونه تحقیقات

 

فصل دوازدهم: آنالیز تنش های پسماند در جوش ها

1-12. منابع مختلف تنش ها در جوشکاری
     1-1-12. تنش های پسماند انقباضی
     2-1-12. تنش های پسماند تبدیلی
2-12. توزیع تنش های پسماند در لوله ها
3-12. روش های آزاد کردن تنش های پسماند
4-12. روش های اندازه گیری تنش پسماند
     1-4-12. طبقه بندی روش ها برای اندازه گیری تنش های پسماند
     2-4-12. روش های مکانیکی
5-12. روش های انکسار
     1-5-12. روش انکسار اشعه X
     2-5-12. روش انکسار نوترون
6-12. روش های اولتراسونیک
     1-6-12. روش های هم پوشانی – پالس اکو (Pulse – Eco – Overlap Method)
7-12. آنالیز نویز BARK HAUSEN
     1-7-12. کاربردها و محدودیت ها
8-12. نمونه تحقیق
     1-8-12. ارزیابی تنش های پسماند در جوش ها با استفاده از روش های آزمون غیرمخرب (NDT)

 

فصل سیزدهم: مفاهیم مکانیک شکست

1-13. پیش بینی عمر خستگی برای اتصالات جوش شده در ساختارهای فولادی
     1-1-13. ناپیوستگی گوشه جوش
     2-1-13. دوره پیدایش
     3-1-13. دوره رشد ترک
     4-1-13. اثر شکل هندسی جوش
2-13. مناسب برای خدمت (Fitness for Service)
3-13. سطوح قبولی
4-13. طراحی عیب
5-13. اندازه گیری اندازه بحرانی عیب

 

فصل چهاردهم: کنترل کیفیت در جوشکاری

1-14. اطمینان از کیفیت
2-14. کنترل کیفیت
     1-2-14. کنترل کیفیت پیش از جوشکاری
     2-2-14. کنترل کیفیت هنگام از جوشکاری
     3-2-14. کنترل کیفیت پس از جوشکاری
3-14. کنترل کیفیت آماری
     1-3-14. تغییر تصادفی
     2-3-14. تغییر قابل تعیین
     3-3-14. نمودارهای کنترل
4-14. مدیریت کل کیفیت (TQM)
5-14. مفاهیم تاگوچی (TAGUCHI) در کنترل کیفیت
     1-5-14. مفاهیم اولیه

 

فصل پانزدهم: کدها و استانداردهای جوشکاری

1-15. کد
2-15. استاندارد
3-15. مشخصات
4-15. کد ASME مربوط به دیگ های بخار و مخازن تحت فشار
5-15. ساختمان کد ASME
6-15. کد جوشکاری ساختمانی

 

فهرست مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »