دات نت نیوک
X
GO

کتاب آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران

کتاب آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران - نشریه شماره 228 گردآوری و تنظیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه) منتشر شده و در دسترس مهندسان و متخصصان جوشکاری و سایر فعالان این عرصه قرار دارد. چاپ هشتم این کتاب توسط انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه) در سال 1393 به چاپ رسیده است.

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »