دات نت نیوک
X
GO

کتاب آشنایی با ترمیم سوپر آلیاژها بر اساس جوشکاری

کتاب آشنایی با ترمیم سوپر آلیاژها بر اساس جوشکاری (سری مواد پیشرفته شماره 1) تالیف جناب آقای دکتر حامد ثابت و جناب آقای دکتر وحید ابوئی مهریزی زیر نظر مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته دانشگاه آزاد منتشر شده و در دسترس مهندسان جوشکاری و سایر متخصصان و فعالان این حوزه از صنعت قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه توسط انتشارات ابن سکیت در سال 1396 به چاپ رسیده است.

 

پیشگفتار

با توجه به توسعه روزافزون مواد مهندسی در جهان و نظر به نیاز مبرم کشور به شناخت، تولید و استفاده از این مواد مهندسی، آشنایی و شناخت این مواد مهندسی را ضروری می نماید. اگرچه این مطالب را می توان بطور پراکنده در کتب و یا پایان نامه های درسی پیدا کرد، اما جهت معرفی منسجم و قانونمند این مواد مهندسی نوین در قالب کتاب مجموعه قابل دسترسی برای همگان وجود ندارد. در این راستا مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته دانشگاه آزاد کرج سعی دارد تا با چاپ و توزیع مجموعه کتب معرفی مواد مهندسی پیشرفته مجموعه منسجم و کاملی را در اختیار علاقمندان قرار دهد. بی تردید نظرات و پیشنهادات سازنده مخطبان، اساتید و دانشجویان گرامی می تواند در بهبود کیفیت و رفع ضعف های این مجموعه موثر باشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: فازها و روابط در سوپر آلیاژهای پایه نیکل

 • اثرات مرز دانه ها
 • مکانیزم های استحکام بخشی سوپر آلیاژهای پایه نیکل
 • فرایندهای تولید سوپر آلیاژ
 • عملیات حرارتی سوپر آلیاژ
 • جوشکاری تعمیری سوپر آلیاژ
 • عملیات حرارتی مورد استفاده در پروسه های تعمیراتی

 

فصل دوم: تعمیر سوپرآلیاژهای پلی کریستال پایه نیکل

 • مقدمه
 • سوپر آلیاژهای سخت شده از طریق ایجاد محلول جامد
 • سوپر آلیاژهای سخت شده از طریق رسوب فازهای ثانویه

 

فصل سوم: ترمیم سوپر آلیاژهای تک کریستال پایه نیکل

 • تک کریستال ها و جوشکاری تعمیراتی آنها
 • کنترل ساختار در جوشکاری تعمیراتی تک کریستال ها
 • ایجاد ترک های انجمادی
 • بهینه سازی متغییرهای جوشکاری

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد ت