دات نت نیوک
X
GO

کتاب آزمون های غیرمخرب

کتاب آزمون های غیرمخرب تالیف بری هال و ورنون جان و ترجمه جناب آقای مسعود رضا شاکری منتشر شده و در دسترس مهندسان فعال در حوزه بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) قرار دارد. چاپ اول این کتاب در یکهزار و پانصد نسخه و توسط موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1395 منتشر شده است.

 

 

پیشگفتار

نبودن نقص های زیان بخش و عوامل موثر دیگر در شکست نا بهنگام، در قطعات و مجموعه هاو نیز در سازه های کامل مهندسی اهمیت فراوان دارد
تجهیزات کاملی برای روش های بازرسی مختلف در طول سال ها به وجود آمده اند. روش های جدید برای کمک به فرایند تشخیص قطعات و مجموعه های سالم و قابل اعتماد در حال تکوین است. از روش های سنجش و آزمون غیرمخرب جهت بررسی کیفیت تولیدات و نیز به عنوان بخشی از برنامه های بازرسی در تعمیرات عادی قطعات در حین کار به طور گسترده در صنعت استفاده می شود.

با وجود اهمیت آشکار موضوع و این حقیقت که اغلب روش های بازرسی مبتنی بر اصول علمی تایید شده ای هستند، اما کمبود مقاله ها و کتب مناسب جهت استفاده دانشجویان به عنوان کتاب های درسی در دانشگاه ها و دانشکده های ما محسوس است. در بسیاری از دوره های تحصیلی مهندسی، توجه اندکی به مبحث آزمون های غیرمخرب می شود. این موضوع ممکن است که ناشی از کمبود کتاب های دانشجویی باشد. مولفان این کتاب امیدوارند تالیف این کتاب درسی پایه برای دانشجویان مفید واقع شود و احتمالا انگیزه ای برای کشده شدن موضوع به کتاب های درسی در دوره های تحصیلی مختلف به طور گسترده تری باشد. همچنین امید است که این اثر، جریان گسترده تری در مقایسه با دوره های تحصیلی رسمی به وجود آورد و برای استفاده بسیاری از افراد در صنعت نیز سودمند واقع شود
این کتاب برای دست اندر کاران NDT در بخش صنعت در نظر گرفته نشده زیرا که عناوین ان بسیار کلی است و برای چنین افرادی ممکن است سطحی و کم عمق به نظر آید. از نظر دیگر امید است که این کتاب برای تمامی کارکنان مرتبط با تولید، مدیریت و بازاریابی که علاقمند به کنترل کیفی هستند، اما در آزمون های غیرمخرب تخصصی ندارند، مفید واقع شود.

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

1. مقدمه

1-1. ضرورت بازرسی
2-1. انواع سیستم های بازرسی
3-1. چگونگی بازرسی
4-1. اعتماد پذیری آشکارسازی نقص
5-1. برتری های آزمون غیرمخرب

 

2. بازرسی با مواد نفوذ کننده

1-2. مقدمه
2-2. اصول بازرسی با مواد نفوذ کننده
3-2. مشخصه های ماده نفوذکننده
4-2. سیستم قابل شستشو با آب
5-2. سیستم مایع معلق
6-2. سیستم حلال - زدودنی
7-2. آماده سازی و تمیزکاری سطح
8-2. کاربرد مواد نفوذکننده
9-2. ظهور
10-2. برتری ها و محدودیت ها
11-2. گستره کاربرد

 

3. بازرسی به روش مغناطیس کردن

1-3. مقدمه
2-3. مغناطیدگی
3-3. روش های مغناطیدگی
4-3. روش های پیوسته و بازمانده
5-3. حساسیت ها
6-3. وامغناطیدگی
7-3. ذرات مغناطیسی
8-3. کاربردها
9-3. برتری ها و محدودیت های بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی

 

4. روش های آزمون الکتریکی (بازرسی جریاد گردابی)

1-4. مقدمه
2-4. اصول بازرسی جریان گردابی
3-4. رسانندگی ماده
4-4. خواص